Traducere engleză-română pentru "all time"

EN

"all time" română traducere

EN

all time {adverb}

volume_up
all time
volume_up
tot timpul {adv.}

Exemple de folosire pentru "all time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Este timpul ca noi toți să ne îndeplinim responsabilitățile și angajamentele.
EnglishSee your work and personal calendars all at the same time, all in one place.
Vedeți calendarul de birou și calendarul personal în același timp și în același loc.
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Imediat ce acestea vor fi aprobate, se va aplica şi monitorizarea financiară.
EnglishWe have the dialogue where people can see the future, and that work goes on all the time.
Avem dialogul în care oamenii pot vedea în viitor, iar acesta continuă tot timpul.
EnglishIt is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Nu este onest, din punct de vedere intelectual, să atacaţi tot timpul Comisia.
EnglishThe ball is similar to the balloon except it's affected by gravity all the time.
Mingea se aseamănă cu balonul, cu excepția faptului că este afectată de gravitație tot timpul.
EnglishYou cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
Nu este posibil să existe 27 de sisteme diferite care sunt toate cele mai bune în acelaşi timp.
EnglishWe have millions of people living in poverty, and their number is rising all the time.
Milioane de oameni trăiesc în sărăcie şi numărul lor creşte continuu.
EnglishThe report has only proposed 20 months, and not all this time is guaranteed at 100% pay.
Raportul a propus doar 20 de luni şi nu garantează mereu achitarea integrală a salariului.
English. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
în scris. - Industria textilă trece în prezent prin vremuri dificile în întreaga Europă.
EnglishAs you know, 60% of our market relies on imports and this figure is rising all the time.
După cum știți, 60 % din piața noastră se bazează pe importuri și această cifră crește mereu.
EnglishIn fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
De fapt putem face totul, putem condamna totul la nesfârşit.
EnglishAdd glamorous images of this all-time great team for free to your Windows desktop.
Adăugați gratuit imagini strălucitoare cu această pereche veche de când lumea, pe desktopul Windows.
EnglishI remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
Îmi amintesc că am analizat împreună toate audierile privind articolul 13 cu mult timp în urmă.
EnglishIn this we, the Council, and, I believe, Parliament as well, will all need more time.
În această privință, noi, Consiliul și, cred că și Parlamentul, vom avea nevoie de mai mult timp.
EnglishI am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time.
De asemenea, sunt un pic, cum să spun, dezamăgit de faptul că dăm mereu vina pe noi.
EnglishThe chasm between the EU and its citizens is growing all the time.
Prăpastia dintre UE şi cetăţenii săi devine din ce în ce mai mare.
EnglishIt is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Situaţia se modifică permanent, iar vineri, sau la sfârşitul săptămânii, va exista un alt proiect.
EnglishI shall not have used up all my allotted time, but that is the essential message for this House.
Nu îmi voi fi epuizat timpul alocat, dar acesta este mesajul esențial pentru acest Parlament.
EnglishIt means that the surveillance system we have had in place all this time is not working.
Aceasta înseamnă că sistemul de supraveghere care a fost în vigoare în tot acest timp nu funcţionează.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
time substantiv