Traducere engleză-română pentru "all together"

EN

"all together" română traducere

EN

all together {adverb}

volume_up
all together (dar şi: together, along)
So there is a good future if we try to do it all together.
Aşadar, ne aşteaptă un viitor bun dacă încercăm să îl facem împreună.
I am convinced that this concept of living together as Europeans brings us all together in this House.
Sunt convins că acest concept, de a trăi împreună ca europeni, ne aduce pe toţi aici, în Parlament.
I am sure that all together, we will do our utmost to bring back growth and prosperity to Ireland as well.
Sunt sigur că împreună vom face tot posibilul pentru a reveni la creştere şi prosperitate şi în Irlanda.
all together
Choose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
Alegeți-vă tema preferată și Galeria foto va pune totul laolaltă pentru dvs.

Exemple de folosire pentru "all together" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishConversation threading groups together all email with the same subject line.
Firele de conversație grupează toate mesajele de e-mail cu același subiect.
EnglishChoose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
Alegeți-vă tema preferată și Galeria foto va pune totul laolaltă pentru dvs.
EnglishWe all want to work together to refine, reduce and replace animal testing.
Ne dorim cu toţii să colaborăm pentru a îmbunătăţi, reduce şi înlocui testarea pe animale.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Noi toţi ar trebui să punem umărul, iar Comisia ar trebui, cu siguranţă, să ia iniţiativa.
EnglishIt is not a question of one thing or the other, but of doing all of these things together.
Nu se pune problema de a face un lucru sau altul, ci de a face aceste lucruri împreună.
EnglishThese are the common values of Europe that we must all defend together.
Acestea sunt valorile comune ale Europei pe care trebuie să le apărăm cu toții împreună.
EnglishIt was probably not easy to get us all together - like herding sheep - but you did.
Probabil nu a fost ușor să ne adunați pe toți la un loc - ca pe o turmă de oi - dar ați reușit.
EnglishWe need to all act together in our efforts and not separately with some isolated actions.
Trebuie să acționăm împreună în eforturile noastre și nu separat, cu unele acțiuni izolate.
EnglishOne symbol, one conclusion - that is what we should all be working towards together.
Un singur simbol, o singură concluzie - în această direcţie ar trebui să lucrăm cu toţii împreună.
EnglishWe have all worked together to ensure that the motion is balanced and forward-looking.
Am lucrat cu toții împreună pentru a ne asigura că propunerea este echilibrată și de perspectivă.
EnglishSo, in order to have all this together, we need a clear framework and we need a European framework.
Așadar, pentru a avea toate acestea, avem nevoie de un cadru clar, un cadru european.
EnglishEspecially at a time of massive change in the Arab world, we all need to work together.
Îndeosebi într-o perioadă de schimbări masive în lumea arabă, trebuie să lucrăm cu toții împreună.
EnglishJust take a bunch of individual pictures and Photo Gallery stitches them all together for you.
Pur și simplu faceți câteva fotografii individuale, iar Galerie foto le lipește pentru dvs.
EnglishWe must all work together to change this if we want to do things better in future.
Trebuie să colaborăm pentru a schimba această situaţie, dacă vrem să facem mai bine lucrurile pe viitor.
EnglishIf we are in it together, we all have to feel the pain together.
Dacă suntem în această situaţie împreună, trebuie să suferim împreună.
EnglishI am simply saying that you have to pull all those things together and then make a decision.
Pur și simplu vă comunic că trebuie să reuniți toate aceste elemente și apoi să luați o decizie.
EnglishWhat this does, in fact, is pull together all the various strands.
De fapt, astfel sunt puse laolaltă toate aceste elemente diverse.
EnglishPinned Sites, Jump Lists, and more—it all works together.
Site-uri fixate, liste rapide și multe altele, toate lucrează împreună.
EnglishSecond, interdependence: we are all in this together.
Cel de al doilea este interdependenţa: suntem cu toţii implicaţi în această chestiune.
EnglishSo there is a good future if we try to do it all together.
Aşadar, ne aşteaptă un viitor bun dacă încercăm să îl facem împreună.

Sinonime (în engleză) pentru "all together":

all together

Traduceri similare în dicționarul englez-român

together adverb
together prepoziţie
Romanian
all pronume
all adjectiv
Romanian
all at once adverb
Romanian
all over again adverb
Romanian
all in adjectiv
Romanian
to draw together verb
Romanian
to put together verb
Romanian
all time adverb
Romanian
to bunch together verb
Romanian
to knock together verb
Romanian