Traducere engleză-română pentru "alleged"

EN

"alleged" română traducere

RO
volume_up
allegation {substantiv}
EN

alleged {adjectiv}

volume_up
alleged (dar şi: fictive, ostensible, would-be)

Exemple de folosire pentru "alleged" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
Presupusul autor s-a predat poliției și așteaptă judecarea procesului său.
EnglishIt is probably astronomic in origin and not caused by the alleged greenhouse gases.
Probabil că aceasta are origini astronomice şi nu este cauzată de aşa-zisele gaze cu efect de seră.
EnglishInstead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
A fost schimbată la execuţie prin spânzurare pentru o presupusă crimă.
EnglishThere needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.
Trebuie să se efectueze o anchetă independentă privind presupusele încălcări ale drepturilor omului.
EnglishThe decision was justified by the party's alleged links with the terrorist PKK organisation.
Decizia a fost justificată prin presupusele legături ale partidului cu organizaţia teroristă PKK.
EnglishThe most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
Cele mai frecvente tipuri de presupusă administrare defectuoasă au fost reprezentate de lipsa de transparență.
EnglishWe need to discuss the structure of this crisis policy and the alleged policy of solidarity.
Trebuie să dezbatem asupra structurii acestei politici de criză şi a presupusei politici de solidaritate.
EnglishThe ESA may also investigate alleged incompatible aid granted by these EFTA countries.
Autoritatea de supraveghere EFTA poate de asemenea investiga presupusul ajutor incompatibil oferit de aceste ţări EFTA.
EnglishThe 12th hearing of the trial of the alleged assassins of Hrant Dink was held in Istanbul on Monday.
Luni, la Istanbul, a avut loc a 12-a audiere din cadrul procesului presupuşilor asasini ai lui Hrant Dink.
EnglishSacrificing women and their rights on the altar of some alleged economic interests leads to social decline.
Sacrificarea femeilor şi a drepturilor lor pe altarul unor presupuse interese economice duce la regres social.
EnglishBoth the criticism and the statement about the alleged failure of ICAO negotiations are incorrect and inappropriate.
Atât critica, cât şi afirmaţia despre pretinsul eşec al negocierilor OACI sunt incorecte şi neadecvate.
EnglishThe pretext for banning the party was links it is alleged to have with the Kurdish PKK.
Pretextul prin care s-a justificat interzicerea partidului sunt presupusele legături pe care acesta le-ar avea cu mişcarea kurdă PKK.
English- Madam President, a mystique bordering on a religious creed has grown up around this alleged global warming.
Doamnă preşedintă, în jurul acestei presupuse încălziri globale s-a format o limită mistică a unui crez religios..
EnglishThe aim is to close some alleged loopholes.
Scopul este de a completa câteva presupuse lacune.
English2) Reporters Without Borders, Journalist arrested and charged in connection with alleged Ergenekon conspiracy, 11.3.
2) Reporters Without Borders, Journalist arrested and charged in connection with alleged Ergenekon conspiracy, 11.3.
EnglishWith respect to something also mentioned in the question, we are certainly not aware of an alleged secret NATO agreement.
Având în vedere încă un lucru menţionat în întrebare, cu siguranţă nu cunoaştem un presupus acord secret cu NATO.
EnglishThis was a European initiative and they have already started preliminary investigations into alleged war crimes.
Aceasta a fost o inițiativă europeană și au început deja investigațiile preliminare cu privire la presupusele crime de război.
EnglishMr President, the presence of large numbers of alleged asylum seekers from Libya and Tunisia will be on the agenda.
Dle președinte, prezența unui număr mare de așa-numiți solicitanți de azil din Libia și Tunisia se va afla pe ordinea de zi.
EnglishGiven the alleged corruption, do irregularities in trade activities involve land owned by the port of Koper?
Având în vedere suspiciunea de corupție, neregulile constatate în activitățile comerciale implică terenuri deținute de portul Koper?
EnglishNeither does Nicolas Sarkozy have the courage of his alleged convictions: is he in favour of a partnership and not of accession?
Nici Nicolas Sarkozy nu are curajul presupuselor sale convingeri: este în favoarea unui parteneriat și nu a aderării?

Sinonime (în engleză) pentru "alleged":

alleged
allegation
English