Traducere engleză-română pentru "to alleviate"

EN

"to alleviate" română traducere

RO
volume_up
alleviator {substantiv}
EN

to alleviate [alleviated|alleviated] {verb}

volume_up
The hopes that are legitimately associated with this will create new jobs and alleviate the social difficulties.
Speranţele care sunt asociate în mod legitim cu aceasta vor crea noi locuri de muncă şi vor atenua dificultăţile sociale.
We have been trying to mobilise all the EU institutions and resources for several months in order to alleviate the effects of the growing crisis.
Am încercat câteva luni la rând să mobilizăm toate instituţiile şi resursele Uniunii Europene, pentru a atenua efectele crizei care se intensifică.
I would like to speak in favour of timely and concrete steps to alleviate non-tariff barriers in order to liberalise EU-Japan trade relations.
Aș dori să pledez în favoarea unor măsuri rapide și concrete pentru a atenua barierele netarifare, în scopul de a liberaliza relațiile comerciale UE-Japonia.
The hopes that are legitimately associated with this will create new jobs and alleviate the social difficulties.
Speranţele care sunt asociate în mod legitim cu aceasta vor crea noi locuri de muncă şi vor atenua dificultăţile sociale.
We have been trying to mobilise all the EU institutions and resources for several months in order to alleviate the effects of the growing crisis.
Am încercat câteva luni la rând să mobilizăm toate instituţiile şi resursele Uniunii Europene, pentru a atenua efectele crizei care se intensifică.
I would like to speak in favour of timely and concrete steps to alleviate non-tariff barriers in order to liberalise EU-Japan trade relations.
Aș dori să pledez în favoarea unor măsuri rapide și concrete pentru a atenua barierele netarifare, în scopul de a liberaliza relațiile comerciale UE-Japonia.
The EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Asistenţa financiară acordată de UE va diminua greutăţile cu care se confruntă lucrătorii lituanieni.
The sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Sumele nu sunt mari pentru UE, însă vor diminua greutăţile cu care se confruntă lucrătorii din Lituania.
This action must be taken sooner rather than later to alleviate the pressure that has been put on ordinary people.
Trebuie să acționăm cât mai repede, nu mai târziu, pentru a diminua presiunea care îi apasă pe oamenii obișnuiți.
We take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Luăm medicamente pentru a calma durerea sau simptomele bolilor sau ca să ne salvăm viețile.
I said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Am spus doar că ajutoarele nu vor alina pur și simplu sărăcia.
to alleviate (dar şi: to allay, to assuage)

Exemple de folosire pentru "to alleviate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
În acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Este nevoie acum de o regenerare majoră pentru atenuarea acestor situaţii groaznice. -
EnglishThat will create a situation of resettlement which may at least alleviate some of the burden.
Astfel se va crea o situație de relocare care ar putea măcar să mai ușureze povara.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Totuşi, aceste măsuri nu fac decât să reducă efectele crizei, însă nu le îndepărtează complet.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Luăm medicamente pentru a calma durerea sau simptomele bolilor sau ca să ne salvăm viețile.
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Asistenţa financiară acordată de UE va diminua greutăţile cu care se confruntă lucrătorii lituanieni.
EnglishMr President, if we are to alleviate poverty in the world, we have to increase global trade.
Dle preşedinte, dacă vrem să atenuăm sărăcia din lume va trebui să dezvoltăm comerţul mondial.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
Atenuarea necesită un răspuns complementar pe termen scurt.
EnglishWe are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Încercăm să alinăm suferința bolnavilor de Alzheimer la nivelul UE.
EnglishThe Council has also repeatedly explained that it is necessary to alleviate women's poverty.
De asemenea, Consiliul a explicat în mod repetat că este necesar să se atenueze sărăcia femeilor.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Am spus doar că ajutoarele nu vor alina pur și simplu sărăcia.
EnglishThese investments were able to alleviate the crisis significantly.
Aceste investiţii au diminuat considerabil efectele crizei.
EnglishBy working together, we can at least alleviate the difficulties.
Lucrând împreună, putem cel puțin să atenuăm dificultățile.
EnglishThe EU Solidarity Fund allows us to act as a community to alleviate misery and suffering.
Fondul de solidaritate al UE ne permite să acţionăm ca o comunitate pentru a ameliora necazurile şi suferinţa.
EnglishThe sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Sumele nu sunt mari pentru UE, însă vor diminua greutăţile cu care se confruntă lucrătorii din Lituania.
EnglishHowever, it is not enough to cut greenhouse gas emissions to alleviate the impact of climate change.
Însă atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră nu este suficientă.
EnglishSuch proposals will help to alleviate the energy dependency of numerous EU countries, including Spain.
Astfel de propuneri vor ajuta la reducerea dependenței energetice a numeroase țări din UE, inclusiv a Spaniei.
EnglishThis action must be taken sooner rather than later to alleviate the pressure that has been put on ordinary people.
Trebuie să acționăm cât mai repede, nu mai târziu, pentru a diminua presiunea care îi apasă pe oamenii obișnuiți.
EnglishThat is the only way that we will manage to alleviate the tragic situation being experienced in several developing countries.
Doar așa vom reuși să învingem această situație tragică prin care trec mai multe țări în curs de dezvoltare.
EnglishThe hopes that are legitimately associated with this will create new jobs and alleviate the social difficulties.
Speranţele care sunt asociate în mod legitim cu aceasta vor crea noi locuri de muncă şi vor atenua dificultăţile sociale.

Sinonime (în engleză) pentru "alleviation":

alleviation
alleviative
alleviator