Traducere engleză-română pentru "alleviation"

EN

"alleviation" română traducere

RO
volume_up
alleviator {substantiv}
EN

alleviation {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "alleviation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBiodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
După cum s-a menţionat, declinul biodiversităţii nu reprezintă o nouă provocare pentru atenuarea sărăciei.
EnglishSo we are looking at possible ways in terms of alleviation of the State aid rules, as we have done in the past.
Prin urmare, căutăm posibilităţi pentru a mai îndulci regulile privind ajutorul de stat, aşa cum am făcut şi în trecut.
EnglishThe Commission continues to support Ethiopia with its poverty alleviation efforts, where important progress has been registered.
Comisia continuă să sprijine Etiopia în eforturile de ameliorare a sărăciei, unde s-au înregistrat progrese importante.
EnglishECAs are therefore instruments that are well placed to contribute to EU foreign policy objectives, in particular the alleviation of poverty and climate change.
ACE sunt, așadar, instrumente poziționate bine pentru a contribui la obiectivele de politică externă UE, cu precădere combaterea sărăciei și a schimbărilor climatice.
EnglishAt the same time, I propose that - with adequate regulation - the Solidarity Fund should be opened up to the partial alleviation of industrial catastrophes, I emphasise, partial ...
În același timp, propun - cu o reglementare adecvată - ca Fondul de solidaritate să fie deschis până la atenuarea parțială a catastrofelor industriale, subliniez, parțială ...

Sinonime (în engleză) pentru "alleviation":

alleviation
alleviative
alleviator