Traducere engleză-română pentru "alley"

EN

"alley" română traducere

volume_up
alley {substantiv}
EN

alley {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "alley" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Nu, dle preşedinte în exerciţiu, aceasta este o modalitate de a duce Uniunea Europeană pe o cale fără ieşire.
EnglishI think that we should have been very clear that it must not be permitted to lead the internet down such a blind alley.
Cred că ar fi trebuit să fim foarte clari în legătură cu faptul că nu trebuie să permitem ca internetul să fie condus pe un drum atât de greşit.
EnglishIn my view, this mix of coal and nuclear power is precisely the strategy that has driven the energy policy of the European Union up a blind alley.
În opinia mea, acest amestec de cărbune şi energie nucleară este exact strategia care a condus politica energetică a Uniunii Europene pe un drum greşit.
EnglishMore Kremlin-backed parties and an All-Russia People's Front initiated by Prime Minister Putin are merely leading us down a political blind alley.
Tot mai multe partide care beneficiază de sprijin de la Kremlin, precum şi Frontul Popular Rusesc iniţiat de premierul Putin, au condus pur şi simplu ţara într-o fundătură politică.
EnglishYou have been given the opportunity and the power to declare publicly that the Treaty of Lisbon is dead in the wake of the Irish referendum and that it has led us up a blind alley.
Vi s-a dat şansa şi puterea de a declara public că Tratatul de la Lisabona este mort, după exemplul referendumului irlandez, şi ne-a condus pe un drum înfundat.
EnglishThe distortion of competition, foreclosure, a preference for a state's own national companies - all these things will lead not to the end of the crisis, but straight up a blind alley.
Evenimente precum perturbarea concurenţei, prescrierea ipotecilor, favorizarea companiilor de stat nu vor avea ca efect încetarea crizei, ci ne vor conduce pe un drum greşit.
EnglishHowever, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
Cu toate acestea, acţionarea pe baza principiului "totul sau nimic” nu este doar irelevantă şi neconformă cu spiritul Uniunii Europene, dar reprezintă şi un drum fără capăt, o fundătură.

Sinonime (în engleză) pentru "alley":

alley
blind alley
bowling alley