Traducere engleză-română pentru "alliance"

EN

"alliance" română traducere

volume_up
alliance {substantiv}
EN

alliance {substantiv}

volume_up
alliance (dar şi: coalition, union)
The Research Alliance has been working for a few years on this item already.
Alianţa pentru cercetare a lucrat timp de câţiva ani la acest punct.
Therefore, the Group of the Greens/European Free Alliance says: act now.
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană vă transmite, aşadar: acţionaţi acum.
The Group of the Greens/European Free Alliance has therefore abstained.
Prin urmare, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană s-a abţinut.
They might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
Acestora li s-ar putea părea mai ușor să formeze o alianță cu o federație de state liberă decât cu o Uniune Europeană centralistă.

Exemple de folosire pentru "alliance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Alianța a hotărât să păstreze armele nucleare ca putere disuasivă finală.
EnglishTherefore, the Group of the Greens/European Free Alliance says: act now.
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană vă transmite, aşadar: acţionaţi acum.
EnglishWe need a stronger Europe, so that we can have a stronger Atlantic alliance.
Avem nevoie de o Europă mai puternică, pentru a avea o alianță atlantică mai puternică.
EnglishThe first concerns Amendment 3 from the Group of the Greens/European Free Alliance.
Primul se referă la amendamentul nr. 3 din partea Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană.
EnglishThe Research Alliance has been working for a few years on this item already.
Alianţa pentru cercetare a lucrat timp de câţiva ani la acest punct.
EnglishWe in the Group of the Greens/European Free Alliance very much regret that.
Noi, cei din Grupul Verts/ALE, regretăm foarte mult acest lucru.
EnglishI have received a motion by the Group of the Greens/European Free Alliance for Wednesday.
Am primit o propunere prezentată de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană pentru miercuri.
EnglishYou said that the Group of the Greens/European Free Alliance wanted enlargement at any price.
Aţi afirmat că Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană a dorit extinderea cu orice preţ.
EnglishOn the one hand, this means that there are clear conditions to belonging to the alliance.
Pe de altă parte, acest lucru înseamnă că există condiții clare pentru apartenența la alianță.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance has therefore abstained.
Prin urmare, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană s-a abţinut.
EnglishIt has my vote and that of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
Ea primeşte votul meu şi pe cel al Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.
EnglishAt the end of the day, we have to create an alliance with the United States.
Într-un final, trebuie să creăm o alianţă cu Statele Unite.
EnglishI know that this is not what the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wants.
Știu că Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa nu dorește acest lucru.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance have long campaigned for this.
Grupul Verts/ALE a militat mult timp pentru acest lucru.
EnglishCertainly, if it had been called the Alliance for Russia, we would not have shown as much interest in it.
Sigur că dacă și-ar fi spus Alianța pentru Rusia nu ne-ar fi interesat atât de mult.
EnglishFrom the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Încă de când a luat ființă, această alianță a fost mai mult decât o comunitate a cărbunelui și a oțelului.
EnglishForging an economic alliance is therefore vital to both.
Formarea unei alianţe economice este, aşadar, vitală pentru ambele părţi.
EnglishDespite this, I back the alternative resolution tabled by the Group of the Greens/European Free Alliance.
În ciuda acestui lucru, susţin rezoluţia alternativă prezentată de Grupul Verzilor/ALE.
EnglishMr President, I am speaking on behalf of the European Free Alliance members in the Greens/EFA Group.
Dle Preşedinte, vorbesc în numele deputaţilor Alianţei Libere Europene din Grupul Verzilor/ALE.
EnglishUnfortunately, the Group of the Greens/European Free Alliance did not participate in this discussion.
Din păcate, Grupul Verts/ALE nu a participat la această dezbatere.

Sinonime (în engleză) pentru "alliance":

alliance