Traducere engleză-română pentru "allied"

EN

"allied" română traducere

volume_up
ally {substantiv}
RO
volume_up
allied/analogous [to/with] {adj.}
RO
EN

allied {adjectiv}

volume_up
allied (dar şi: kindred, affiliated)
allied (dar şi: kindred, related)
allied
We have also continued to improve cooperation through the productive interaction between the European Defence Agency and the allied command for transformation.
De asemenea, am continuat să îmbunătățim cooperarea prin interacțiunea productivă dintre Agenția Europeană de Apărare și Comandamentul Aliat pentru Transformare.
allied

Exemple de folosire pentru "allied" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI treated German, British, Polish, Italian, French, Allied Afghan soldiers.
Am tratat soldați germani, britanici, polonezi, italieni, francezi, ai aliaților afgani.
EnglishBut we could stop it from killing British and allied soldiers tomorrow by removing our troops.
Dar am putea-o opri mâine să mai ucidă soldaţi britanici şi aliaţi prin retragerea trupelor noastre.
EnglishIn the case of the Allied Irish Bank, we are also negotiating the conditions of the restructuring plan.
În cazul Allied Irish Bank, suntem, de asemenea, în curs de negociere a condițiilor planului de restructurare.
EnglishThey should also write about the culpability of the Western allied forces which returned or extradited exiles into the hands of the Communists.
Ar trebui să se scrie de asemenea despre vina forţelor aliate din Vest care au returnat sau extrădat exilaţi în mâinile comuniştilor.
EnglishThe horror story of Afghanistan has involved the deaths of 346 British soldiers, many more allied soldiers and thousands of innocent Afghans.
Povestea de groază a Afganistanului a însemnat moartea a 346 de soldați britanici, mult mai mulți soldați aliați și a mii de afgani nevinovați.
EnglishWe have also continued to improve cooperation through the productive interaction between the European Defence Agency and the allied command for transformation.
De asemenea, am continuat să îmbunătățim cooperarea prin interacțiunea productivă dintre Agenția Europeană de Apărare și Comandamentul Aliat pentru Transformare.
EnglishThe worst of all was the banks - Allied Irish Bank and Irish Nationwide - playing ping-pong with accounting practices to hide their true situation.
Cea mai gravă situaţie a fost cea a băncilor - Allied Irish Bank şi Irish Nationwide - care au jucat ping-pong cu practicile contabile pentru a-şi ascunde adevărata situaţie.
EnglishIt has, to everyone's surprise in Ireland, decided that there will be no haircuts for senior bond holders in the Allied Irish Bank and the Bank of Ireland.
Acesta a decis, spre surprinderea tuturor din Irlanda, că nu vor exista reduceri pentru deținătorii principali de obligațiuni din Allied Irish Bank și Bank of Ireland.
EnglishThe next day, celebrations erupted in Times Square and Piccadilly Circus; cheering crowds danced along the Champs-Elysées and the town squares throughout the allied world.
A doua zi, sărbătoririle au erupt în Times Square şi Piccadilly Circus; grupuri bucuroase dansau pe Champs-Elysées şi în pieţele oraşelor din lumea aliată.
EnglishSince the fight against terrorism is closely connected to activities carried out on the ground, it is clear that the United States, allied countries and NATO cannot withdraw.
Deoarece lupta împotriva terorismului este strâns legată de acţiunile desfăşurate la faţa locului, este evident că Statele Unite, ţările aliate şi NATO nu se pot retrage.

Sinonime (în engleză) pentru "allied":

allied
ally
English