Traducere engleză-română pentru "to allocate"

EN

"to allocate" română traducere

volume_up
allocation {substantiv}
volume_up
allocator {substantiv}
EN

to allocate [allocated|allocated] {verb}

volume_up
to allocate (dar şi: to appropriate, to settle)
I therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Am susținut așadar propunerea Comisiei Europene de a aloca o astfel de asistență până în 2026.
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Bineînțeles că respect integral drepturile Consiliului de a stabili și aloca posibilitățile de pescuit.
We will allocate a further EUR 106 million in 2009.
Vom aloca o nouă tranşă de 106 milioane de euro în 2009.
to allocate (dar şi: to assign)
I therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Am susținut așadar propunerea Comisiei Europene de a aloca o astfel de asistență până în 2026.
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Bineînțeles că respect integral drepturile Consiliului de a stabili și aloca posibilitățile de pescuit.
We will allocate a further EUR 106 million in 2009.
Vom aloca o nouă tranşă de 106 milioane de euro în 2009.
to allocate
volume_up
a repartiza {vb.} (cheltuieli)

Exemple de folosire pentru "to allocate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDoes the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?
Are în vedere Comisia alocarea unei cote din fondurile europene doar pentru IMM-uri?
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
De ce am alocat zero euro eficienţei energetice în pachetul de relansare UE?
EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Din acest motiv este important să alocăm fonduri adecvate în acest scop.
EnglishThe European Commission must allocate funds for research in this area.
Comisia Europeană trebuie să aloce fonduri pentru cercetare în acest domeniu.
EnglishFor this reason, I have given my support to the proposal to allocate EUR 600 million to the sector.
Din acest motiv, am sprijinit propunerea de a aloca 600 milioane de euro acestui sector.
EnglishI therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Am susținut așadar propunerea Comisiei Europene de a aloca o astfel de asistență până în 2026.
EnglishUnder Site Storage Information, type the amount of storage to allocate to this site collection.
Sub Informații stocare site, tastați un volum de stocare de alocat acestei colecții de site-uri.
EnglishOf course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Bineînțeles că respect integral drepturile Consiliului de a stabili și aloca posibilitățile de pescuit.
EnglishThe decision to receive and allocate a status falls, in the end, within the competence of each Member State.
Decizia de a primi şi de a conferi un statut rămâne în final la latitudinea fiecărui stat membru.
EnglishOur local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
Ministerul Agriculturii a decis să aloce aceste subvenții conform principiului "primul venit, primul servit”.
EnglishThe European Parliament must allocate payments more fairly among countries and among European farmers.
Parlamentul European trebuie să aloce plățile în mod mai echitabil între țări și între agricultorii europeni.
EnglishWe will allocate a further EUR 106 million in 2009.
Vom aloca o nouă tranşă de 106 milioane de euro în 2009.
EnglishI completely support the notion that we must allocate EUR 146 million to projects in the field of energy.
Susţin în totalitate ideea că trebuie să alocăm 146 milioane de euro pentru proiectele din domeniul energiei.
EnglishDoes the Commission intend to allocate, let us say, about 30% of EU research funds just for SMEs?
Intenționează Comisia să aloce în jur de 30 %, să spunem, din fondurile europene pentru cercetare doar pentru IMM-uri?
EnglishSo, even in Europe, in terms of how we allocate money we are behind what the IEA is telling governments.
Prin urmare, chiar şi în Europa, în termeni de alocare a banilor, suntem în urma a ceea ce AIE le spune guvernelor.
EnglishIn my view, the first key question is what financial resources we should allocate to the cohesion policy.
În opinia mea, prima întrebare-cheie se referă la resursele financiare care ar trebui alocate politicii de coeziune.
EnglishUnder Maximum TV limit, click the - or + button to change the amount of disk space you want to allocate to recorded TV shows and movies.
Faceți clic pe butoanele - sau + sub Limită maximă TV a spațiului-disc pentru programe TV.
EnglishThis project is of the highest priority, and the Commission decided to allocate to it a budget of almost EUR 1 billion.
Acest proiect este unul prioritar, iar Comisia a hotărât să îi aloce un buget de aproape 1 miliard de euro.
EnglishWe have also made an amendment to the budget so that we can allocate money for the construction of safe parking areas.
De asemenea, am făcut un amendament la buget astfel încât să alocam o sumă pentru construcţia de parcări sigure.
EnglishI would also call on the Member States to allocate sufficient resources to ensuring that proper market surveillance is carried out.
În același timp, îndemn statele membre să aloce resursele necesare pentru a asigura o supraveghere adecvată a pieței.

Sinonime (în engleză) pentru "allocation":

allocation
allocator