Traducere engleză-română pentru "allocation"

EN

"allocation" română traducere

volume_up
allocation {substantiv}
volume_up
allocator {substantiv}
EN

allocation {substantiv}

volume_up
allocation (dar şi: appropriation)
The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
It was a problem in the allocation caused by the computer system.
A fost o problemă de alocare provocată de sistemul informatic.
However, we must ensure a clear allocation of responsibilities.
Totuşi, trebuie să asigurăm o alocare clară a responsabilităţilor.
allocation (dar şi: allotment, allowance)
allocation
volume_up
repartiție {f} (a cheltuielilor)
For over 10 years, the mackerel quota has been allocated using a fixed allocation key based on historical catches for each coastal State.
De peste 10 ani, cota de macrou a fost alocată utilizând o grilă de repartiție fixă bazată pe capturile istorice pentru fiecare stat de coastă.

Exemple de folosire pentru "allocation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
EnglishUp to now, the Member States have used less than 20% of the overall allocation.
Până în prezent, statele membre au utilizat mai puțin de 20 % din totalul alocat.
EnglishFor example, we need a more rapid allocation of rail routes when this is necessary.
De exemplu, avem nevoie de o alocare mai rapidă a rutelor feroviare atunci când este necesar.
EnglishIt has a budget allocation of EUR 50 billion for the period 2007-2013.
Are alocat un buget de 50 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.
EnglishWe want an allocation of EUR 20 million, equivalent to SEK 200 million.
Dorim o alocare de 20 de milioane de euro, echivalentul a 200 de milioane de coroane suedeze.
EnglishA clearer allocation of responsibilities between Member States and the Commission is needed.
Responsabilităţile trebuie alocate într-o manieră mai clară între statele membre şi Comisie.
EnglishHowever, there is another important allocation gap between the neighbours.
Însă, există o altă diferenţă importantă între vecinii noştri.
EnglishWhat is important for the allocation of loans is the matter of cash flow.
La acordarea împrumuturilor, este important fluxul de numerar.
EnglishThe EU must ensure excessive delays in respect of the allocation of funds are avoided.
UE trebuie să asigure că întârzierile excesive în ceea ce privește alocarea fondurilor sunt evitate.
EnglishWhat we can see in this situation is the sub-optimal allocation of portfolios among Commissioners.
Ne confruntăm în această situaţie cu o alocare sub-optimă a portofoliilor între comisari.
EnglishThis can be as much as 4% of the total Regional Fund allocation.
Aceasta poate reprezenta chiar şi 4% din alocările totale din Fondul de Dezvoltare Regională.
EnglishWithin Europe's economic and monetary union, there is a clear allocation of responsibilities.
În cadrul uniunii economice și monetare din Europa, există o alocare clară a responsabilităţilor.
EnglishThe allocation by the European Union of EUR 1.2 billion for aid to Haiti is worthy of praise.
Alocarea a 1,2 miliarde de euro ca ajutor pentru Haiti de către Uniunea Europeană este lăudabilă.
EnglishHowever, we must ensure a clear allocation of responsibilities.
Totuşi, trebuie să asigurăm o alocare clară a responsabilităţilor.
EnglishAs for other forms of assistance, we have increased the allocation for cooperation with civil society.
Cât despre alte forme de ajutor, am mărit sumele alocate cooperării cu societatea civilă.
EnglishIt is very important for us to ensure that tougher conditions are attached to the allocation of funding.
Este foarte important să ne asigurăm că alocarea fondurilor este condiționată mai strict.
EnglishIt was a problem in the allocation caused by the computer system.
A fost o problemă de alocare provocată de sistemul informatic.
EnglishFair and balanced distribution across the regions for the allocation of financing is crucial.
O distribuție echitabilă și echilibrată în alocarea de finanțare în cadrul regiunilor este esențială.
EnglishOn the Site Settings page, under Site Collection Administration, click Storage space allocation.
În pagina Setări site, sub Administrare colecţie de site-uri, faceţi clic pe Alocare spaţiu stocare.
EnglishIt denounces the insufficient allocation of funds, when the money could be put to good use.
Raportul denunță o alocare insuficientă de fonduri atunci când banii pot fi folosiți în mod corespunzător.

Sinonime (în engleză) pentru "allocation":

allocation
allocator