Traducere engleză-română pentru "to allow in"

EN

"to allow in" română traducere

EN

to allow in {verb}

volume_up
The flexibility called for will allow farmers to protect their animals.
Flexibilitatea solicitată le va permite fermierilor să-și protejeze animalele.
This would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
Aceasta ar permite repatrierea pasagerilor părăsiţi în aeroporturi străine.
We cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nu putem permite concurenței să submineze protejarea drepturilor lucrătorilor.

Exemple de folosire pentru "to allow in" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe will not allow human rights to become a plaything for populist scaremongering.
Nu vom permite ca drepturile omului să devină o jucărie a alarmiştilor populişti.
EnglishNotifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.
Notificările din Internet Explorer 9 permit o navigare mai fluentă și mai rapidă.
EnglishThese agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
Aceste acorduri sunt importante; ne permit să asigurăm trasabilitatea lemnului.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Nu trebuie să lăsăm criza financiară să încetinească trecerea la o economie verde.
EnglishIn such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.
În astfel de circumstanţe, nu putem permite ca femeilor să le fie luate drepturile.
EnglishWe must allow it to express itself and support it on the road to democracy.
Trebuie să-i permitem să se exprime și să-l sprijinim în drumul spre democrație.
EnglishWindows has many features that allow you to use your computer without a display.
Windows conține multe caracteristici care permit utilizarea computerului fără monitor.
EnglishUsually, the license terms allow the product key to be used on only one computer.
De regulă, termenii licenței permit utilizarea cheii de produs pe un singur computer.
EnglishThis will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
Această mentalitate nu va da roade, deoarece ştiinţa nu permite să fie manipulată.
EnglishPlease also allow me on this occasion to say a few words to my own country, Portugal.
Cu această ocazie, permiteţi-mi să adresez câteva cuvinte ţării mele, Portugalia.
EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nu lăsaţi mafia din Balcani să dinamiteze proiectul generos al Uniunii Europene.
EnglishWe cannot allow the trafficking and subsequent auctioning of children to continue.
Nu putem permite ca traficul și licitarea ulterioară a copiilor să continue.
EnglishThat is right, but I am going to allow Mr Chountis a supplementary on this question.
Este adevărat, însă îi voi permite domnului Chountis o întrebare suplimentară.
EnglishWe ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Ar trebui să fim deschizători de drum şi să nu ne lăsăm pradă vanităţii europene.
EnglishSpeakers allow you to listen to music and hear sound effects from your computer.
Difuzoarele permit ascultarea muzicii și a efectelor sonore din computer.
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
Aceasta ar permite repatrierea pasagerilor părăsiţi în aeroporturi străine.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Acesta va permite UE să exercite o adevărată influenţă în arena internaţională.
EnglishWe cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nu putem permite concurenței să submineze protejarea drepturilor lucrătorilor.
EnglishThe recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
Accidentele recente din Chile și Noua Zeelandă nu ne vor permite să uităm acest lucru.
EnglishThis consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
Acest consens nu permite, per se, nicio posibilitate de a pune capăt crizei.