Traducere engleză-română pentru "allowable"

EN

"allowable" română traducere

RO
volume_up
allowance {substantiv}
EN

allowable {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "allowable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
Alte reduceri ale capturilor totale admisibile vor avea loc în 2012 şi 2013.
EnglishThe total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
Captura totală admisibilă pentru acest an a fost redusă la 13.500 de tone.
EnglishNevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
Totuși, aceste estimări trebuie să fie utilizate pentru stabilirea capturilor maxime admisibile.
EnglishFor example, in 2006, the total allowable catch was 36 000 tonnes.
De exemplu, în 2006, captura totală admisibilă era de 36 000 de tone.
EnglishThis rule provides for a mechanism for calculating an annual ceiling of maximum allowable landings of horse mackerel harvested from the defined area.
Această normă prevede un mecanism de calculare a unui plafon maxim de debarcare a stavridului negru capturat dintr-o anumită zonă.
EnglishAdopting this plan means moving away from obscure political decisions on quotas and total allowable catches, the basis for which is sometimes unknown.
Adoptarea acestui plan înseamnă distanțarea de deciziile politice obscure în materie de cote și capturi totale admise, a căror bază este uneori este necunoscută.
EnglishThis plan comes up with a new decision-making method concerning the total allowable catch that will make it possible to ensure the sustainability of the stock in the long term.
Acest plan vine cu o nouă metodă de luare a deciziilor în ceea ce privește captura totală admisibilă care va facilita asigurarea durabilității stocului pe termen lung.
EnglishThey suggested a proposal which would provide the Council with a degree of flexibility in terms of the total removable amount when setting the total allowable catch.
Aceștia au sugerat o propunere care ar asigura Consiliului un anume grad de flexibilitate referitor la cantitatea totală prelevată atunci când stabilește captura totală admisibilă.
EnglishMembers from Spain and Portugal wanted to create two areas for the total allowable catch; that recommendation does not make sense and would be to the detriment of the Irish pelagic fleet.
Deputații din Spania și Portugalia au vrut să creeze două zone pentru captura maximă admisibilă; această recomandare nu are sens și ar fi în detrimentul flotei irlandeze pelagice.
EnglishWhen the delegation met with the Icelandic Minister for Fisheries, I took the opportunity to raise the issue of the substantial increase in the total allowable catch of mackerel.
Atunci când membrii delegaţiei s-au întâlnit cu ministrul islandez pentru pescuit, am profitat de ocazie pentru a ridica problema creşterii substanţiale a capturii totale admisibile de macrou.
EnglishThis also helps to prevent the problem of market distortions that would be caused by a surge in imports of such textile products to the EU market, if the allowable quotas were not respected.
Acest lucru ajută și la prevenirea problemei denaturării pieței, care ar fi cauzată de o creștere a importurilor de produse textile pe piața UE, dacă nu ar fi respectate cotele permise.

Sinonime (în engleză) pentru "allowable":

allowable
allowance