Traducere engleză-română pentru "almost"

EN

"almost" română traducere

EN

almost {adverb}

volume_up
It is almost impossible these days to obtain information without the Internet.
Este aproape imposibil zilele acestea să obții informații fără internet.
They are the record unemployment of almost 20% and a public deficit of almost 11% in Spain.
Acestea sunt o rată record a şomajului de aproape 20 % şi un deficit public de aproape 11 % în Spania.
All these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Toți acești factori au făcut aproape imposibilă exercitarea acestei profesii.
almost (dar şi: nearly)
volume_up
mai {adv.} (aproape)
Parliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
Parlamentul tocmai a aprobat mobilizarea FSUE, aproximativ un an mai târziu.
Almost every one of us is involved in an area of tourism in some way or other.
Aproape fiecare dintre noi este implicat mai mult sau mai puţin într-o anumită arie a turismului.
It is no longer an option for 10 or almost 10 of us to go to Cancún.
Nu mai există opţiunea ca 10 sau aproape 10 dintre noi să meargă la Cancún.
almost (dar şi: nearly)

Exemple de folosire pentru "almost" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
El ne diferențiază clar, în mod pozitiv, de aproape toate celelalte continente.
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
În ţara mea, neonaziştii încearcă să cumpere bunuri imobiliare aproape săptămânal.
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
EnglishParliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
Parlamentul tocmai a aprobat mobilizarea FSUE, aproximativ un an mai târziu.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Potrivit ONU, aproape 5 milioane de sudanezi au nevoie urgentă de ajutoare.
EnglishThe President of the Commission is a man, as are almost 70% of the Commissioners.
Preşedintele Comisiei este bărbat, aşa cum sunt aproape 70% dintre comisari.
EnglishEvery year, smoking leads to the premature death of almost 100 000 Europeans.
În fiecare an, fumatul conduce la decesul prematur al aproape 100 000 de europeni.
EnglishAlmost 80 people die of hunger every minute, and this includes 60 children.
Aproape 80 de persoane mor de foame în fiecare minut, dintre care 60 sunt copii.
EnglishIndeed, euro area average inflation over the past almost 12 years stands at 1.97%.
Într-adevăr, inflația medie din zona euro din ultimii aproape 12 ani este de 1,97 %.
EnglishThe Christian Democrats have been in power in Italy almost uninterruptedly since 1946.
Creștin democrații sunt la putere în Italia, aproape fără întrerupere, din 1946.
EnglishThis agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
Acest acord pune capăt unui litigiu complex, care durează de aproape două decenii.
EnglishAll these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Toți acești factori au făcut aproape imposibilă exercitarea acestei profesii.
EnglishAbility to view and edit documents with your colleagues from almost anywhere
Capacitatea de a vizualiza și a edita documente cu colegii, de aproape oriunde
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Aproape că se poate spune că Comisia a fost tentată să încheie acordul cu orice preţ.
EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna incluse)
EnglishI am referring to what Mr Barroso said, which I almost completely agree with.
Mă refer la cele afirmate de dl Barroso, cu care sunt de acord aproape în întregime.
EnglishAlmost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.
Aproape 90 % din criteriile prevăzute de Comisie au fost astfel întrunite de Bosnia.
EnglishIn Lithuania, youth unemployment stands at 34%, almost 14% higher than the EU average.
În Lituania, rata șomajului este de 34 %, cu aproape 14 % mai mare decât media UE.
EnglishThis means that almost 10 years of work are thus being crowned with success.
Acesta înseamnă că aproape 10 ani de muncă sunt astfel încununaţi de succes.

Sinonime (în engleză) pentru "almost":

almost
Mai multe cuvinte