Traducere engleză-română pentru "almost always"

EN

"almost always" română traducere

EN

almost always [exemplu]

volume_up
1. colocvial
One for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna incluse)
One for each PC on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare PC din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)
One for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)

Exemple de folosire pentru "almost always" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna incluse)
EnglishOne for each PC on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare PC din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)
EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)
EnglishIn any case, the economic and social costs are almost always very significant.
În orice caz, costurile economice şi sociale sunt aproape de fiecare dată foarte însemnate.
EnglishIntervention of this kind is almost always a case of safeguarding a population's identity.
Intervenţiile de acest gen sunt aproape mereu un mod de apărare a identităţii unui popor.
EnglishOne for each computer on your network (desktop computers almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (computerele desktop le au aproape întotdeauna incluse)
EnglishTragedies are not fair; almost always, those who have the least are those who lose the most.
Tragediile nu sunt corecte; aproape întotdeauna, cei care au cel mai puţin sunt cei care pierd cel mai mult.
EnglishUnlike the desktop, which can get obscured by open windows, the taskbar is almost always visible.
Spre deosebire de desktop, care poate fi acoperit de ferestre deschise, bara de activitate este vizibilă aproape întotdeauna.
EnglishNow pensions are almost always related to earnings, so do we see here an attempt to harmonise wages?
În prezent, pensiile sunt aproape întotdeauna legate de venituri, prin urmare observăm aici o încercare de armonizare a salariilor?
EnglishAs a founding member of the EU, the Netherlands has almost always been the largest net contributor to the EU budget.
În calitate de membru fondator al UE, Olanda a fost aproape întotdeauna cel mai mare contribuabil net la bugetul UE.
EnglishWe are of course also pleased that the competent Commissioner, Benita Ferrero-Waldner, is present - as she almost always is.
Suntem, de asemenea, onoraţi de prezenţa comisarului competent, d-na Benita Ferrero-Waldner, care este, aproape întotdeauna, prezentă la reuniunile noastre.
EnglishCan I say, too, that we are almost always the first to produce statements, the first to come out and say what we think should happen.
Pot spune, de asemenea, că suntem aproape întotdeauna primii care elaborează declarații, primii care vin și spun ce credem că ar trebui să se întâmple.
EnglishThe interests of big companies and financial institutions, and of the major powers almost always overcome the genuine and real interests of solidarity.
Interesele marilor companii și ale instituțiilor financiare, precum și ale marilor puteri au aproape întotdeauna întâietate în fața intereselor autentice și reale de solidaritate.
EnglishThe EUSF is an important instrument for helping to remedy the almost always considerable and often long-lasting impact of disasters on people, the environment and the economy.
FSUE reprezintă un instrument important care ajută la remedierea impactului aproape întotdeauna semnificativ și, adesea, de durată asupra oamenilor, mediului și economiei.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

almost adverb
always adverb
like always
Romanian
almost ripe adjectiv
Romanian