Traducere engleză-română pentru "along"

EN

"along" română traducere

EN

along {adverb}

volume_up
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Împreună cu orientarea 10, acesta constituie pilonul social al strategiei.
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Acest text este difuzat împreună cu semnalul TV de la furnizorul de servicii TV.
Therefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
Prin urmare, electoratul meu aşteaptă autodeterminarea, împreună cu locuitorii din Caşmir.
along (dar şi: alongside)
It will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
Va dura pentru Belarus şi vor fi multe obstacole de-a lungul drumului.
We work well with NATO together in Bosnia and Herzegovina and along the coast of Somalia.
Cooperăm bine cu NATO în Bosnia şi Herţegovina şi de-a lungul coastei Somaliei.
Drag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
Glisați degetul sau mouse-ul de-a lungul bordurilor pentru a vă deplasa pe ecran.

Exemple de folosire pentru "along" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Acest text este difuzat împreună cu semnalul TV de la furnizorul de servicii TV.
EnglishAccess to funding is vital, along with the legal and administrative facilities.
Pe lângă facilităţile legale şi administrative, accesul la finanţare este esenţial.
EnglishSeveral of the comments on increasing transparency are along the right lines.
Mai multe dintre comentariile privind creșterea transparenței sunt pertinente.
EnglishMoldovan involvement in EU programmes is an important step along that path.
Implicarea Moldovei în programele UE este un pas important în această direcție.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Cu toate acestea, statele membre trebuie să fie încurajate să continue în acest sens.
EnglishBelarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy.
Belarusul a luat măsuri care, fără îndoială, tind către o mai mare democraţie.
EnglishWe want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.
Dorim să ajutăm FYROM să avanseze pe calea stabilităţii spre Uniunea Europeană.
EnglishWe drove along and I said I saw many villages but I would choose that one.
Am continuat să mergem şi am spus că am văzut multe sate, dar l-aş alege pe acela.
EnglishWe do, of course, welcome the fact that coordination has improved along with solidarity.
Bineînţeles că ne bucură faptul că solidaritatea şi coordonarea s-au îmbunătăţit.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Astfel că devine aproape posibil să vedeam reunificarea Europei prin traseul Dunării.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Directiva care este în vigoare în prezent a reprezentat un prim pas în această direcţie.
EnglishWe work well with NATO together in Bosnia and Herzegovina and along the coast of Somalia.
Cooperăm bine cu NATO în Bosnia şi Herţegovina şi de-a lungul coastei Somaliei.
EnglishDrag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
Glisați degetul sau mouse-ul de-a lungul bordurilor pentru a vă deplasa pe ecran.
EnglishWe must step up our energy-saving campaigns, along with Europe's citizens.
Trebuie să întărim campaniile de economisire a energiei, pe lângă cetăţenii europeni.
EnglishWe definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
Ne dorim cu adevărat să evităm acţiunile colective în Europa pe linia modelului SUA.
EnglishAlong with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Împreună cu orientarea 10, acesta constituie pilonul social al strategiei.
EnglishIt must not let itself be carried along by the crisis but rise to the challenges it meets.
Ea nu trebuie să se lase dominată de criză, ci să facă față provocărilor acesteia.
EnglishI would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.
Mi-ar fi plăcut foarte mult să fi lucrat împreună în aceste direcţii pe proiecte concrete.
EnglishAs regards financial services, we have to continue along the road of reform.
În ceea ce priveşte serviciile financiare, trebuie să mergem înainte pe drumul reformei.
EnglishWe cannot negotiate along political lines when deciding how to fish each species of fish.
Nu putem negocia politic atunci când decidem cum să pescuim fiecare specie de pește.

Sinonime (în engleză) pentru "along":

along
English