Traducere engleză-română pentru "aloud"

EN

"aloud" română traducere

EN

aloud {adverb}

volume_up
aloud (dar şi: out loud)
This is a screen reader that reads the text on your screen aloud. For more information, see Hear text read aloud with Narrator.
Este un cititor de text care citește textul de pe ecranul dvs. cu voce tare.
For example, you can have screen text read aloud by using Narrator or you can have Windows describe screen activity to you.
Spre exemplu, există posibilitatea ca textul de pe ecran să fie citit cu voce tare prin utilizarea Naratorului sau ca Windows să descrie utilizatorului activitățile de pe ecran.
While Narrator is open, it reads aloud the text on the screen (such as button options or typed text) as you navigate through Media Center.
În timp ce Naratorul este deschis, acesta citește cu voce tare textul de pe ecran (cum ar fi opțiunile de buton sau textul tastat) pe măsură ce navigați prin Media Center.

Exemple de folosire pentru "aloud" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor more information about Narrator, see Hear text read aloud with Narrator
Pentru mai multe informații despre Narator, consultați Ascultare text citit cu Naratorul
EnglishFor information about how to use Narrator, see Hear text read aloud with Narrator.
Pentru informații despre cum să utilizați Naratorul, consultați Ascultare text citit cu Naratorul.
EnglishFor more information about using Narrator, see Hear text read aloud with Narrator.
Pentru mai multe informații despre utilizarea Naratorului, consultați Ascultare text citit cu Naratorul.
EnglishAs she looked through the different menus and read the descriptions aloud, she began to smile.
As she looked through the different menus and read the descriptions aloud, she began to smile.
EnglishHear text read aloud with Narrator
EnglishI will read Amendment 2 aloud.
EnglishThis is a screen reader that reads the text on your screen aloud. For more information, see Hear text read aloud with Narrator.
Este un cititor de text care citește textul de pe ecranul dvs. cu voce tare. Pentru mai multe informații, consultați Ascultarea textului citit cu Naratorul.
EnglishFor example, you can have screen text read aloud by using Narrator or you can have Windows describe screen activity to you.
Spre exemplu, există posibilitatea ca textul de pe ecran să fie citit cu voce tare prin utilizarea Naratorului sau ca Windows să descrie utilizatorului activitățile de pe ecran.
EnglishWhile Narrator is open, it reads aloud the text on the screen (such as button options or typed text) as you navigate through Media Center.
În timp ce Naratorul este deschis, acesta citește cu voce tare textul de pe ecran (cum ar fi opțiunile de buton sau textul tastat) pe măsură ce navigați prin Media Center.
EnglishNarrator is a screen reader that reads text on the screen aloud and describes events like error messages so you can use your PC without a display.
Naratorul este un cititor de ecran care citește textul de pe ecran cu voce tare și descrie evenimente cum ar fi mesajele de eroare astfel încât să puteți utiliza PC-ul fără ecran.
EnglishMoreover, recently in Strasbourg, we heard Mr Barroso thinking aloud as to whether the worst of the speculation on the financial markets should be banned outright.
Mai mult decât atât, recent, la Strasbourg, l-am auzit pe dl Barroso reflectând cu voce tare dacă cea mai gravă parte a speculaţiilor de pe pieţele financiare ar trebui imediat interzisă.

Sinonime (în engleză) pentru "aloud":

aloud