Traducere engleză-română pentru "Alps"

EN

"Alps" română traducere

RO
EN

Alps {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Alps
Italy is mainly mountainous, except for the Po plain in the north, and runs from the Alps to the central Mediterranean Sea.
Italia este o ţară predominant muntoasă (cu excepţia Câmpiei Po, în nord), situată între Munţii Alpi şi centrul Mării Mediterane.
Four major European geographic regions meet in Slovenia: the Alps, the Dinaric area, the Pannonian plain and the Mediterranean.
Slovenia se află la confluenţa a patru mari regiuni geografice europene: Munţii Alpi, Alpii Dinarici, Câmpia Panonică şi Marea Mediterană.
. - Mr President, the question of traffic across the Alps is an extremely serious one, but the situation does not look too bad at this stage.
. - Dle preşedinte, problema traficului în Alpi este extrem de importantă, însă situaţia nu pare atât de negativă în această etapă.

Exemple de folosire pentru "Alps" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt was purely and simply the result of a landslide, which is something that can occur in a mountainous region like the Alps.
A fost pur şi simplu rezultatul unei alunecări de teren, fenomen ce poate surveni într-o regiune muntoasă ca Alpii.
EnglishSubject: Mainline railway through the Alps
EnglishItaly is mainly mountainous, except for the Po plain in the north, and runs from the Alps to the central Mediterranean Sea.
Italia este o ţară predominant muntoasă (cu excepţia Câmpiei Po, în nord), situată între Munţii Alpi şi centrul Mării Mediterane.
EnglishThe Alps dominate the western and southern parts of Austria while the eastern provinces - including Vienna, the capital - lie in the Danube basin.
Alpii domină vestul şi sudul Austriei, iar provinciile de est (inclusiv capitala Viena) se află în bazinul Dunării.
EnglishFour major European geographic regions meet in Slovenia: the Alps, the Dinaric area, the Pannonian plain and the Mediterranean.
Slovenia se află la confluenţa a patru mari regiuni geografice europene: Munţii Alpi, Alpii Dinarici, Câmpia Panonică şi Marea Mediterană.
English. - Mr President, the question of traffic across the Alps is an extremely serious one, but the situation does not look too bad at this stage.
vicepreşedinte al Comisiei. - Dle preşedinte, problema traficului în Alpi este extrem de importantă, însă situaţia nu pare atât de negativă în această etapă.

Sinonime (în engleză) pentru "Alps":

Alps
English