Traducere engleză-română pentru "also"

EN

"also" română traducere

volume_up
also ran {substantiv}
EN

also {adverb}

volume_up
I would emphasise, too, that Member States also make fiscal contributions.
Aș sublinia, de asemenea, că statele membre fac, de asemenea, contribuții fiscale.
In the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
În Uniunea Europeană avem, de asemenea, această obligație și responsabilitate.
It also needs to be immediately adopted through transposition of the directive.
Aceasta trebuie, de asemenea, adoptată imediat prin transpunerea directivei.
also
volume_up
tot {adv.} (de asemenea)
It is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Este şi motivul pentru care se semnează tot mai des convenţiile ONU şi OIM.
It is also a tool that has to function throughout the course of the year.
Este de asemenea un instrument care trebuie să funcționeze pe tot parcursul anului.
This is also the message pervading the growing struggles throughout Europe.
Acesta este, de asemenea, mesajul care domină eforturile tot mai mari din toată Europa.
We also still have regulatory tasks ahead of us.
Ne așteaptă încă, de asemenea, sarcini de reglementare.
Many of the other perpetrators are also still at large, and some are even still living in Bosnia-Herzegovina among the bereaved families of the victims.
Mulţi alţi făptuitori sunt, încă, de asemenea, liberi şi unii dintre aceştia încă trăiesc în Bosnia-Herţegovina printre familiile îndoliate ale victimelor.
also (dar şi: as well, too)
Also, Windows Firewall will automatically open the required port when you start a remote connection.
De asemeni, Paravanul de protecție Windows va deschide automat portul necesar atunci când porniți o conexiune de la distanță.

Exemple de folosire pentru "also" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Bulgarian Prime Minister also figured in one of the recorded conversations.
Premierul bulgar, de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate.
EnglishThe delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
Delegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
EnglishIt has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
Aceasta are o dimensiune morală şi politică, dar şi una juridică şi de securitate.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
În acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishThere is also another important element: this is not confined merely to Europe.
Mai există un alt element important: acest fapt nu se limitează doar la Europa.
EnglishThese not only represent the foundation of society but also the key to its future.
Acestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
EnglishI also welcome the initiative aimed at organising employee training programmes.
Salut, totodată, inițiativa organizării programelor de formare pentru angajați.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishI can also print to my home office printer without even getting up from the couch.
De asemenea, pot imprima la imprimanta din birou fără să mă ridic de pe canapea.
EnglishI am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.
Consider, de asemenea, că femeile au drepturi asupra trupului şi sănătăţii lor.
EnglishThe weakness of Ukraine's constitutional framework has also contributed to this.
Slăbiciunea cadrului constituţional al Ucrainei a contribuit şi el la acest lucru.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Dacă trenul trece de un semnal luminos roşu sunt acţionate, de asemenea, frânele.
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Este, de asemenea, necesar să se acorde atenţie aplicării corecte a directivelor.
EnglishThis redistribution of financial power is also shaping our political discussions.
Redistribuirea puterii financiare modelează totodată discuţiile noastre politice.
EnglishThere should also be support for the initiatives, for example, with translations.
Ar trebui să existe susţinere şi pentru iniţiative, de exemplu, cu traducerile.
EnglishAlso worthy of note is the comprehensive approach to the question of young people.
Totodată, trebuie reţinut modul cuprinzător de abordare a problemei tineretului.
EnglishGrowth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Creştere, nu doar creştere inteligentă şi echitabilă, ci şi creştere durabilă.

Sinonime (în engleză) pentru "also":

also