Traducere engleză-română pentru "altar"

EN

"altar" română traducere

volume_up
altar {substantiv}
RO

"altar" engleză traducere

EN
EN

altar {substantiv}

volume_up
1. general
altar
2. Religie
He claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
Acesta pretinde că miniștrii de finanțe sunt șamani care sacrifică pe altar locuri de muncă.
Mr President, like my Irish colleagues, I am very concerned that the agricultural sector is being sacrificed on the high altar of big industry.
Dle președinte, ca și colegii mei irlandezi, sunt foarte preocupat de faptul că sectorul agricol este sacrificat pe înaltul altar al marilor industrii.
RO

altar {neutru}

volume_up
1. Religie
altar (dar şi: pristol)
volume_up
altar {substantiv}
Acesta pretinde că miniștrii de finanțe sunt șamani care sacrifică pe altar locuri de muncă.
He claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
Dle președinte, ca și colegii mei irlandezi, sunt foarte preocupat de faptul că sectorul agricol este sacrificat pe înaltul altar al marilor industrii.
Mr President, like my Irish colleagues, I am very concerned that the agricultural sector is being sacrificed on the high altar of big industry.
altar (dar şi: sanctuar, jertavnic)
altar (dar şi: pristol, altar)
altar (dar şi: sanctuar, refugiu, templu)
altar

Exemple de folosire pentru "altar" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
Acesta pretinde că miniștrii de finanțe sunt șamani care sacrifică pe altar locuri de muncă.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Czech workers who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din considerație față de lucrătorii cehi care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishIt is the thought of the Lithuanian workers sacrificed on the altar of globalisation that prompts me to abstain.
Gândul că lucrătorii lituanieni au fost sacrificaţi pe altarul globalizării mă determină să mă abţin.
EnglishSacrificing women and their rights on the altar of some alleged economic interests leads to social decline.
Sacrificarea femeilor şi a drepturilor lor pe altarul unor presupuse interese economice duce la regres social.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Danish workers of the Linak Group who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii danezi ai Grupului Linak care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Slovenian workers of the Mura Group, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii sloveni ai Grupului Mura care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishI am abstaining out of consideration for the workers of the Polish car industry, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii polonezi din industria auto care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Spanish workers of Lear Automotive, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii spanioli ai Lear Automotive care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Spanish workers of companies such as Levantina who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii spanioli ai companiilor precum Levantina, care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishThe scrapping of this symbolic euro on the altar of national self-interests and budgetary austerity illustrates Europe's moral and political failure.
Reducerea acestui euro simbolic pe altarul intereselor naționale și al austerității bugetare ilustrează eșecul moral și politic al Europei.
EnglishI am abstaining out of consideration for the German workers of the Heidelberger Druckmaschinen Group, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii germani ai Grupului Heidelberger Druckmaschinen, care au fost sacrificați pe altarul globalizării.
EnglishMr President, like my Irish colleagues, I am very concerned that the agricultural sector is being sacrificed on the high altar of big industry.
Dle președinte, ca și colegii mei irlandezi, sunt foarte preocupat de faptul că sectorul agricol este sacrificat pe înaltul altar al marilor industrii.
EnglishThe European Parliament reaffirms its will not to see our youth sacrificed on the altar of austerity policies implemented across Europe.
Parlamentul European reafirmă voința sa de a nu vedea tineretul nostru sacrificat pe altarul politicilor de austeritate puse în aplicare pretutindeni în Europa.
EnglishLastly, to those who wish to sacrifice fathers and mothers on the altar of the economic crisis, I repeat: we cannot cut corners where fundamental rights are concerned.
În cele din urmă, pentru aceia care doresc să sacrifice taţii şi mamele pe altarul crizei economice, repet: nu putem face economii atunci când este vorba despre drepturi fundamentale.
EnglishIn the last few months, the EU governments have let themselves be divided like altar boys, as it were, by the Americans of General Motors, and it is clear that this cannot be repeated.
În ultimele luni, guvernele UE s-au lăsat divizate ca ministranţii, ca să spunem aşa, de americanii de la General Motors, şi este clar că acest lucru nu se poate repeta.

Sinonime (în engleză) pentru "altar":

altar