Traducere engleză-română pentru "to alter"

EN

"to alter" română traducere

volume_up
alteration {substantiv}
volume_up
alter ego {substantiv}
RO

"alter ego" engleză traducere

EN

to alter [altered|altered] {verb}

volume_up
These agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Aceste acorduri nu pot modifica dispozițiile legislației primare, însă adesea le clarifică.
Mr President, I would like to make a simple technical correction that does not alter this report in any way.
Dle președinte, aș dori să fac o corecție tehnică simplă care nu modifică acest raport în niciun fel.
There have been a lot of amendments to the report that improve it, but they do not alter its basic tone.
Au fost depuse numeroase amendamente la raport care îl îmbunătăţesc, dar care nu îi modifică tonul principal.
These agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Aceste acorduri nu pot modifica dispozițiile legislației primare, însă adesea le clarifică.
Mr President, I would like to make a simple technical correction that does not alter this report in any way.
Dle președinte, aș dori să fac o corecție tehnică simplă care nu modifică acest raport în niciun fel.
There have been a lot of amendments to the report that improve it, but they do not alter its basic tone.
Au fost depuse numeroase amendamente la raport care îl îmbunătăţesc, dar care nu îi modifică tonul principal.
When is the Cuban Government going to alter its position?
Când îşi va schimba poziţia guvernul cubanez?
This is a big operation, but it does not alter the fact that the Treaty must be implemented in full and without delay.
Aceasta este o operaţiune majoră, dar nu schimbă cu nimic faptul că tratatul trebuie pus în aplicare în întregime şi fără întârziere.
Mr President, ladies and gentlemen, I do not believe that the resolution will alter the situation in Tunisia, so therefore I am against it.
Dle Președinte, doamnelor și domnilor, nu cred că rezoluția va schimba situația din Tunisia, și, prin urmare, sunt împotriva acesteia.
When is the Cuban Government going to alter its position?
Când îşi va schimba poziţia guvernul cubanez?
This is a big operation, but it does not alter the fact that the Treaty must be implemented in full and without delay.
Aceasta este o operaţiune majoră, dar nu schimbă cu nimic faptul că tratatul trebuie pus în aplicare în întregime şi fără întârziere.
Mr President, ladies and gentlemen, I do not believe that the resolution will alter the situation in Tunisia, so therefore I am against it.
Dle Președinte, doamnelor și domnilor, nu cred că rezoluția va schimba situația din Tunisia, și, prin urmare, sunt împotriva acesteia.
to alter
to alter
volume_up
a deforma {vt.}
to alter
RO

alter ego {masculin}

volume_up
alter ego
Sexismul, la fel ca rasismul, constă în negarea statutului de alter ego al altei persoane.
Sexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.

Exemple de folosire pentru "to alter" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Sexismul, la fel ca rasismul, constă în negarea statutului de alter ego al altei persoane.
EnglishOnce again, however, we in the Commission cannot unilaterally alter these agreements.
Însă, încă o dată, noi în Comisie nu putem să modificăm aceste acorduri în mod unilateral.
EnglishThese agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Aceste acorduri nu pot modifica dispozițiile legislației primare, însă adesea le clarifică.
EnglishAccordingly, we feel it is essential to alter the legal basis.
În consecinţă, considerăm că modificarea temeiului juridic este esenţial.
EnglishTorture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortura este inacceptabilă şi nu există vreo circumstanţă excepţională care să suspende acest adevăr.
EnglishThis can be changed only if the ministers of the European Union decide to alter the decision.
Acest lucru nu poate fi schimbat decât dacă miniştrii din Uniunea Europeană decid să modifice decizia.
EnglishWithin this House, there are the liberal globalists, the socio-globalists, and the alter-globalists.
În cadrul acestui Parlament, există globaliştii liberali, socio-globaliştii şi alter-globaliştii.
EnglishAnd finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
În cele din urmă, consideră că toate acestea afectează ritmul procesului de aderare a acestei țări la Uniunea Europeană?
EnglishMr President, I would like to make a simple technical correction that does not alter this report in any way.
Dle președinte, aș dori să fac o corecție tehnică simplă care nu modifică acest raport în niciun fel.
EnglishThere have been a lot of amendments to the report that improve it, but they do not alter its basic tone.
Au fost depuse numeroase amendamente la raport care îl îmbunătăţesc, dar care nu îi modifică tonul principal.
EnglishWhen is the Cuban Government going to alter its position?
Când îşi va schimba poziţia guvernul cubanez?
EnglishLike the financial crisis, pandemics, climate change, immigration and serious crime, fish are alter-globalists.
Ca şi criza financiară, epidemiile, schimbările climatice, imigrarea şi delictele grave, peştii sunt altermondialişti.
EnglishThey are unreasonable, out of context anywhere other than in the minds of their proponents, and alter our joint position.
Acestea sunt lipsite de raţiune şi nu există decât în mintea iniţiatorilor, modificând poziţia noastră comună.
EnglishWe must not - and I would warn against doing this - alter the Solidarity Fund now on account of this incident.
Nu trebuie - și v-aș recomanda să nu faceți acest lucru - să modificăm Fondul de solidaritate din cauza acestui incident.
EnglishThis is the situation we must alter.
Aceasta este situaţia pe care trebuie să o schimbăm.
EnglishNeither do they alter various paragraphs in the text nor can it be claimed that they do not affect all the language versions.
Nici nu modifică diverse alineate din text, nici nu se poate susţine că nu modifică toate versiunile lingvistice.
EnglishThis proposal steps up the contribution of the states concerned and does not substantially alter fisheries concessions.
Prezenta propunere consolidează contribuţia statelor implicate şi nu modifică semnificativ concesiile din domeniul pescuitului.
EnglishThe incorporation of the Charter does not alter the Union’s powers, but offers strengthened rights and greater freedom for citizens.
Includerea Cartei nu modifică competenţele Uniunii, ci oferă drepturi consolidate şi mai multă libertate cetăţenilor.
EnglishThis is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
Aceasta reprezintă o simplă modificare tehnică sau corecție care nu modifică raportul în niciun fel și nu are alte implicații.
EnglishThis is a big operation, but it does not alter the fact that the Treaty must be implemented in full and without delay.
Aceasta este o operaţiune majoră, dar nu schimbă cu nimic faptul că tratatul trebuie pus în aplicare în întregime şi fără întârziere.

Sinonime (în engleză) pentru "alteration":

alteration