Traducere engleză-română pentru "alternatively"

EN

"alternatively" română traducere

EN

alternatively {adverb}

volume_up
alternatively (dar şi: interchangeably)
Alternatively, states could make use of it in their development policies.
Alternativ, statele ar putea să o utilizeze în politica lor de dezvoltare.
Alternatively, the chips might set off security alerts at airports.
În mod alternativ, cipurile ar putea declanşa alarmele de securitate în aeroporturi.
Alternatively, it might be the users of ratings who pay.
În mod alternativ, cei care plătesc ar putea fi utilizatorii de rating.

Exemple de folosire pentru "alternatively" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
Alternativ, statele ar putea să o utilizeze în politica lor de dezvoltare.
EnglishAlternatively, the chips might set off security alerts at airports.
În mod alternativ, cipurile ar putea declanşa alarmele de securitate în aeroporturi.
EnglishAlternatively, we could use different wording at another point within the relevant article.
În mod alternativ, putem utiliza o formulare diferită la un alt punct în cadrul articolului relevant.
EnglishAlternatively, it might be the users of ratings who pay.
În mod alternativ, cei care plătesc ar putea fi utilizatorii de rating.
EnglishAlternatively, does the Commission intend to keep to a step-by-step approach in the spirit of the 'roadmap'?
Sau intenționează Comisia să adopte o abordare treptată, în spiritul „foii de parcurs”?
EnglishAlternatively, it may be that it will be used to sanction employers unfairly and unjustifiably.
Alternativ, există posibilitatea de a fi folosită pentru a sancţiona angajatorii într-o manieră nedreaptă şi nejustificabilă.
EnglishWhen the study has been completed, we will know whether there is something dubious about all this or, alternatively, that everything is all right.
La încheierea acestui studiu vom şti dacă există ceva dubios în legătură cu acest subiect sau, ca alternativă, vom afla că totul este în ordine.
EnglishAlternatively, they might decide to look after their parents or grandparents, which again puts older women in a situation where they are unable to return to work.
În alte situaţii, acestea pot decide să aibă grijă de părinţii sau de bunicii lor, caz în care femeile mai în vârstă riscă să nu se mai poată întoarce apoi la locul de muncă.

Sinonime (în engleză) pentru "alternatively":

alternatively
alternating
English
alternative