Traducere engleză-română pentru "although"

EN

"although" română traducere

EN

although {conjuncţie}

volume_up
although (dar şi: albeit, though)
It is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
Cu siguranţă este fără precedent, deşi este conceput cu respectarea totală a Tratatelor.
It is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
Sunt convins că această idee, deşi subversivă, este ceea ce avem nevoie aici.
I think this is a distraction in many ways although it should be dealt with.
Cred că această problemă reprezintă o diversiune, deşi necesită şi ea o soluţie.
although (dar şi: though, great as, however great)
volume_up
cât (concesiv) {conj.}

Exemple de folosire pentru "although" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
Sunt convins că această idee, deşi subversivă, este ceea ce avem nevoie aici.
EnglishI think this is a distraction in many ways although it should be dealt with.
Cred că această problemă reprezintă o diversiune, deşi necesită şi ea o soluţie.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Aspectul financiar este mai puţin important, cu toate că nu trebuie neglijat.
EnglishWe are on the right path, although, as has been said, today nothing is enough.
Ne aflăm pe drumul cel bun, deşi, după cum s-a spus, astăzi nimic nu este suficient.
EnglishAlthough not all of the criteria have been met, the direction being taken is clear.
Deşi nu au fost îndeplinite toate criteriile, direcţia adoptată este clară.
EnglishHowever, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
Totuși, dezvoltarea în sine, deși esențială și durabilă, nu este suficientă.
EnglishAlthough it is a rather technical report, it also has a human dimension.
Deşi este un raport cu caracter mai degrabă tehnic, el are şi o dimensiune umană.
EnglishIt is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
Cu siguranţă este fără precedent, deşi este conceput cu respectarea totală a Tratatelor.
EnglishMr Ashworth raised this point, although I see that he is no longer here.
Dl Ashworth a ridicat această problemă, deși am remarcat că nu mai este aici.
EnglishI would like to say something, although doing so will not bring me any satisfaction.
Aş dori să mai adaug ceva, deşi acest lucru nu-mi va face nicio plăcere.
EnglishCommissioner Füle is well aware of this, although he seems to be shaking his head.
Comisarul Füle știe acest lucru bine, cu toate că pare să dea din cap.
EnglishAlthough this would be desirable, in view of the current crisis, it remains a chimera.
Deși acest fapt ar fi de dorit, având în vedere criza actuală, acesta rămâne o himeră.
EnglishBoth questions are linked, although they are dealt with in two different reports.
Ambele chestiuni sunt interconectate, cu toate că sunt dezbătute în două rapoarte diferite.
EnglishAlthough it does not get it from Schengen, it gets it individually from each Member State.
Chiar dacă nu le ia din Schengen, le ia individual de la fiecare stat membru.
EnglishAlthough everyone else is free to help, it ultimately depends on them.
Deși toată lumea este liberă să acorde ajutor, în cele din urmă depinde de acestea.
EnglishAs a matter of fact, although cities are all different, they face common challenges.
De fapt, deşi oraşele au fiecare specificul lor, se confruntă toate cu aceleaşi provocări.
EnglishI am voting in favour of this resolution, although it does not go far enough.
Votez în favoarea acestei rezoluţii, deşi nu merge destul de departe.
EnglishAlthough I am not confident that this will be successful, as a whole, I voted in favour.
Deși nu cred că acest plan va avea succes, în ansamblu, am votat în favoarea textului.
EnglishIn short, although it is a modest compromise and a small step, it is a step nonetheless.
Pe scurt, deși este un compromis modest și un pas mic, este totuși un pas.
EnglishAlthough the idea of a safety net is attractive, it is not enough.
Deși ideea unei plase de siguranță este atrăgătoare, aceasta nu este suficientă.