Traducere engleză-română pentru "altogether"

EN

"altogether" română traducere

RO
EN

altogether {adverb}

volume_up
altogether (dar şi: everything)
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Dacă acordurile de acest fel vor fi menținute, aceasta este cu totul altă întrebare.
Whether that was what was happening or not is another thing altogether.
Dacă lucrurile stau într-adevăr așa sau a existat alt motiv, e cu totul altă poveste.
Whether or not it is efficient is another matter altogether.
Dacă acest lucru este sau nu eficient, este cu totul altă problemă.
altogether (dar şi: everything)

Exemple de folosire pentru "altogether" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Dacă acordurile de acest fel vor fi menținute, aceasta este cu totul altă întrebare.
EnglishWhether that was what was happening or not is another thing altogether.
Dacă lucrurile stau într-adevăr așa sau a existat alt motiv, e cu totul altă poveste.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Totuşi, aceste măsuri nu fac decât să reducă efectele crizei, însă nu le îndepărtează complet.
EnglishWill it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Nu va fi necesar ca, în cele din urmă, importurile de bunuri din China să fie blocate cu totul?
EnglishThe environment is altogether too important to be left to the Left.
Mediul este în general prea important pentru a fi lăsat pe seama stângii.
EnglishAltogether, that means that EUR 4.3 billion was planned for...
În total, acest lucru înseamnă că 4,3 miliarde de euro erau destinate...
EnglishHowever, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
Cu toate acestea, deşi m-am întristat să văd că acordul a fost refuzat, nu am fost, de fapt, surprins.
EnglishWhether or not it is efficient is another matter altogether.
Dacă acest lucru este sau nu eficient, este cu totul altă problemă.
EnglishAltogether, several hundred more workers have been made redundant.
În total, alte câteva sute de muncitori au fost concediați.
EnglishAltogether, more than 3 000 workers have been made redundant.
În total, mai mult de 3 000 de muncitori au fost concediați.
EnglishAs a result, the preparation of a separate urban transport strategy is altogether justified.
Drept urmare, elaborarea unei strategii distincte în domeniul transportului urban este perfect justificabilă.
EnglishEnvironmentalism is altogether too important to be left.
Ecologismul este în general prea important pentru a fi ignorat.
EnglishNo, they have exported jobs, sometimes to cheaper European countries and sometimes outside the EU altogether.
Nu, au exportat locuri de muncă, uneori către ţări europene mai ieftine, alteori în afara UE.
EnglishUndoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Fără nicio îndoială, întreprinderile comerciale vor renunţa la locuri de muncă şi chiar vor înceta relaţiile comerciale.
EnglishAltogether, EU assistance to education in Kosovo, over the period 2006-2010, amounts to EUR 30.5 million.
În total, asistenţa UE pentru educaţie în Kosovo în perioada 2006-2010, se ridică la 30,5 milioane de euro.
EnglishHowever, that would be the wrong conclusion altogether.
Totuşi, aceasta ar fi o concluzie complet greşită.
EnglishTherefore, it would be better if the cabotage restriction could be lifted altogether sooner rather than later.
Prin urmare, ar fi mai bine dacă restricţia referitoare la cabotaj ar fi ridicată în totalitate mai devreme.
EnglishBecause we are in an altogether exceptional situation: we have a single-market law that requires unanimity.
Pentru că ne aflăm într-o situație cu totul excepțională: avem o lege a pieței unice care necesită unanimitate.
EnglishIt blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
Se îmbină foarte bine cu excelentul raport al dlui Onesta şi cred că, în ansamblu, acest pachet va funcţiona.
EnglishTherefore, we do not need more immigration from North Africa, but rather a stop to immigration altogether.
Prin urmare, nu avem nevoie de mai mulți imigranți din Africa de Nord, ci mai degrabă de oprirea completă a imigrației.