Traducere engleză-română pentru "always"

EN

"always" română traducere

volume_up
always young [exemplu]
EN

always {adverb}

volume_up
always (dar şi: evermore, forever)
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Există întotdeauna limite impuse de către statele membre şi întotdeauna va fi astfel.
There is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Există întotdeauna loc de mai bine şi sunt întotdeauna recunoscătoare pentru sugestii.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
Procedura a fost întotdeauna complicată, dar întotdeauna constructivă şi foarte profesionistă.
That is always the big challenge at these international conferences.
Aceasta a fost mereu marea provocare la aceste conferinţe internaţionale.
However, it is always said that we are always protesting and saying no, no, no to everything.
Cu toate acestea, se spune întotdeauna că protestăm mereu şi spunem "nu” la orice.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Învingătorul nu are întotdeauna dreptate, deși aceștia încearcă mereu să demonstreze contrariul.
always (dar şi: ever)
They are also the undertakings that have always driven economic growth.
Ele sunt totodată întreprinderile care au potențat dintotdeauna creșterea economică.
This convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
Această convenţie a fost dintotdeauna un compromis; a fost întotdeauna o amestecătură.
Parliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlamentul a sprijinit dintotdeauna statutul societăţii private europene.
always (dar şi: ever)
volume_up
oricând {adv.} (mereu)
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
În lipsă de afecţiune, pot consuma oricând ciocolată fără cacao.
Commissioner Wallström said that a good tool can always be improved.
Dna comisar Wallström a afirmat că un instrument bun poate fi oricând îmbunătăţit.
Further improvements are always possible, and I will take due account of your suggestions.
Oricând este loc de mai bine și voi ține seama de sugestiile dvs..
always (dar şi: ever, invariably)
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
M-am bucurat totdeauna de un sprijin solid din partea Parlamentului şi sper că vom continua la fel.
There is always the risk that the new version of the agreement will be rejected too, if it continues to contravene the European Charter of Human Rights.
Există totdeauna riscul ca şi noua variantă de acord să fie respinsă, dacă ea continuă să fie în dezacord cu Carta Europeană a Drepturilor Omului
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
În aceste vremuri mohorâte, propun să continuăm să sperăm în raza de lumină a poetului, care va învinge întunericul, întunericul acelor timpuri și pentru totdeauna.
Data must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
Datele trebuie reţinute întodeauna cu un obiectiv şi în relaţie cu o persoană anume.
always

Exemple de folosire pentru "always" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Orice alte activități în alte foruri vor stârni întotdeauna întrebări și îndoieli.
EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Parlamentul European îşi va menţine poziţiile pe care le-a adoptat întotdeauna.
EnglishThis arrow is called the pointer and it always follows the movement of the mouse.
Această săgeată se numește indicator și urmărește întotdeauna mișcarea mouse-ului.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishIt is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Evident este însă faptul că, întotdeauna, conflictul implică oameni foarte săraci.
EnglishYou should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
Garanţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
English. - Mr President, it is fascinating as always.
în numele Grupului IND/DEM. - Domnule preşedinte, este fascinant ca întotdeauna.
EnglishIt is a well known fact, of course, that demons always awaken further demons.
Se ştie foarte bine, desigur, că demonii trezesc întotdeauna şi mai mulţi demoni.
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Există o replică celebră într-un film, care spune că "întotdeauna vom avea Parisul”.
EnglishThe agreement with Vietnam largely follows the old model that we have always used.
Acordul cu Vietnam urmează în mare modelul vechi pe care l-am folosit întotdeauna.
EnglishOf course, progress is not always straightforward with positive developments.
Desigur, progresul nu este întotdeauna simplu şi presărat cu evoluţii pozitive.
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
În favoarea dvs., v-aţi jucat întotdeauna rolul atât cu modestie, cât şi cu ambiţie.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Pentru mine marea întrebare a fost întotdeauna dacă acest lucru este suficient.
EnglishYes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.
Da, este întotdeauna dificil să cântărim lucrurile pentru fiecare caz în parte.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Evenimentele din ultimele săptămâni şi luni nu au fost întotdeauna onorante.
EnglishIt should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Prin urmare, ar trebui să fie justificat să întreb de ce vorbim mereu despre el.
EnglishMy impression was that we did not always exploit these opportunities in full.
Impresia mea a fost că nu am exploatat mereu aceste oportunităţi în întregime.
EnglishThe right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
Dreapta a preferat întotdeauna să dea vina pe alţii; cei vulnerabili, în primul rând.
EnglishWe are in agreement that there does not always have to be additional infrastructure.
Suntem de acord că nu întotdeauna este necesară o infrastructură suplimentară.
EnglishWe always visualise the very large companies and have little sympathy for them.
Avem întotdeauna în vizor companiile foarte mari şi puţină bunăvoinţă pentru acestea.

Sinonime (în engleză) pentru "always":

always