EN

amazed {adjectiv}

volume_up
Veți fi uimit (și veți dori o cană de ceai cald).
I am quite amazed that somebody like Mr Chávez can possibly say things like 'Twitter is a terrorist system'.
Sunt destul de uimit că cineva ca dl Chávez poate spune lucruri precum acela că "Twitter este un sistem terorist”.
I was therefore amazed by the ruling handed down by the Supreme Administrative Court in Lithuania on 30 January of this year.
Prin urmare, am fost uimit de decizia pronunţată de Curtea Administrativă Supremă din Lituania de la 30 ianuarie anul acesta.
amazed
volume_up
buimac {adj. m.} [fam.] (uimit)
amazed (dar şi: astonished, astounded, wide-eyed)
I have to confess that I was quite amazed on reading the resolution proposed by the Committee on Foreign Affairs.
Trebuie să admit că am fost destul de mirat când am citit rezoluția propusă de Comisia pentru afaceri externe.

Exemple de folosire pentru "amazed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am somewhat amazed by the sweeping criticism that I have just heard.
Sunt oarecum surprins de criticile serioase pe care tocmai le-am ascultat.
EnglishI must say we were amazed by the number of applications received.
Trebuie să spun că am fost uimiţi de numărul de cereri primite.
EnglishI am utterly amazed and would like to ask the Commission if it was also in possession of this note.
Sunt absolut uluită și aș dori să întreb Comisia dacă a fost, de asemenea, în posesia acestei informări.
EnglishI am quite amazed that somebody like Mr Chávez can possibly say things like 'Twitter is a terrorist system'.
Sunt destul de uimit că cineva ca dl Chávez poate spune lucruri precum acela că "Twitter este un sistem terorist”.
EnglishI have to confess that I was quite amazed on reading the resolution proposed by the Committee on Foreign Affairs.
Trebuie să admit că am fost destul de mirat când am citit rezoluția propusă de Comisia pentru afaceri externe.
EnglishYou’ll be amazed (and want cocoa).
Veți fi uimit (și veți dori o cană de ceai cald).
EnglishI was therefore amazed by the ruling handed down by the Supreme Administrative Court in Lithuania on 30 January of this year.
Prin urmare, am fost uimit de decizia pronunţată de Curtea Administrativă Supremă din Lituania de la 30 ianuarie anul acesta.
EnglishWith regard to human rights, I am amazed that we have dealings with Papua New Guinea when this country still penalises sexual orientations.
În ceea ce priveşte drepturile omului, sunt uimit că avem parteneriate cu Papua Noua Guinee, din moment ce această ţară încă pedepseşte orientările sexuale.

Sinonime (în engleză) pentru "amazed":

amazed
amazement
amazing
amazingly