Traducere engleză-română pentru "ambassador"

EN

"ambassador" română traducere

volume_up
ambassador {substantiv}
EN

ambassador {substantiv}

volume_up
1. general
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentul va trebui să fie un adevărat ambasador pentru acest mesaj şi să exercite presiune.
We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador.
2. Politică
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentul va trebui să fie un adevărat ambasador pentru acest mesaj şi să exercite presiune.
We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador.

Exemple de folosire pentru "ambassador" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU Special Representative, Ambassador Morel, has been twice to the country.
Reprezentantul special al UE, ambasadorul Morel, a fost de două ori acolo.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
Ei doresc, de asemenea, ca diversitatea culturală să fie ambasadoarea Europei în lume.
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
EnglishParliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentul va trebui să fie un adevărat ambasador pentru acest mesaj şi să exercite presiune.
EnglishAs has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
După cum s-a arătat, ambasadorul chinez a răspuns criticilor exprimate.
EnglishAlso among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Și printre noi se află ambasadorul Christoffersen, care, de asemenea, a luat parte la negocieri.
EnglishYesterday, I received a letter from the Belarusian Ambassador to Poland.
Ieri, am primit o scrisoare de la ambasadorul Belarusului în Polonia.
EnglishThe Haitian Ambassador attended when I launched that particular book.
La lansarea acestei cărţi speciale a participat şi ambasadorul haitian.
EnglishTen years ago, she was a colleague of mine - she was the ambassador for her country in London.
Acum zece ani, eram colegi - ea era ambasadorul ţării sale la Londra.
EnglishIn 2009, I became the first ambassador of Rape Crisis North East based in the town of Dundalk.
În 2009, am devenit prima ambasadoare a Rape Crisis North East, cu sediul în orașul Dundalk.
EnglishI would like to thank Ambassador Bill Kennard in that regard.
Aş dori să-i mulţumesc ambasadorului Bill Kennard în această privinţă.
EnglishOur Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
Ambasadorul nostru în Irak sosește astăzi și știe cât de multă importanță acord acestei probleme.
EnglishThe EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador.
EnglishThe second point is that the European Union ambassador will manage Commission funds in future.
Al doilea motiv este acela că ambasadorul Uniunii Europene va gestiona în viitor fondurile Comisiei.
EnglishI did not say that you should believe the Chinese ambassador.
Nu am spus că trebuie să îl credeți pe ambasadorul chinez.
EnglishOut of the EU's 143 external representations, there is only a single ambassador from a new Member State.
Dintre cei 143 de reprezentanţi externi ai UE, este un singur ambasador din partea unui noi stat membru.
EnglishA while ago, the European Parliament in Brussels held a debate with the Iranian ambassador in Brussels.
Cu ceva timp în urmă, Parlamentul European din Bruxelles a ţinut o dezbatere cu ambasadorul iranian la Bruxelles.
EnglishBut you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
EnglishIn the absence of a resident European Union delegation, the Hungarian Ambassador in Tripoli has been representing the EU.
În absența unei delegații rezidente a Uniunii Europene, ambasadorul Ungariei la Tripoli reprezintă UE.
EnglishMr President, firstly, I would like to comment on the meetings with the experts and the US ambassador.
Dle preşedinte, în primul rând aş dori să comentez cu privire la întâlnirile cu experţii şi cu ambasadorul Statelor Unite.

Sinonime (în engleză) pentru "ambassador":

ambassador
English