Traducere engleză-română pentru "ambiguity"

EN

"ambiguity" română traducere

volume_up
ambiguity {substantiv}
RO
volume_up
ambiguous {substantiv}
RO
EN

ambiguity {substantiv}

volume_up
Secondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions.
În al doilea rând, există ambiguitate în jurul expulzărilor colective.
However, the current picture is not without ambiguity.
Cu toate acestea, imaginea actuală nu este lipsită de ambiguitate.
Drawing up and signing cause a great deal of ambiguity.
Elaborarea şi semnarea acestora provoacă o mare ambiguitate.

Exemple de folosire pentru "ambiguity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are confident that the Hungarian Government will leave no room for ambiguity there.
Suntem încrezători că guvernul maghiar nu va lăsa loc de ambiguități în acest caz.
EnglishMr President, first of all, allow me to say one thing so that there can be no ambiguity.
Dle Președinte, în primul rând, permiteți-mi să spun un lucru pentru ca totul să fie clar.
EnglishLet me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
Voi fi foarte clar în această privinţă ca să nu existe niciun fel de ambiguităţi.
EnglishSecondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions.
În al doilea rând, există ambiguitate în jurul expulzărilor colective.
EnglishOur shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
Ruşinea şi indignarea noastră sunt legate de atâtea neadevăruri, atâta ambiguitate şi de atâtea vorbe goale.
EnglishThe main ambiguity is how long fingerprints from growing children are in fact reliable.
Principala ambiguitate se referă la cât de mult timp sunt fiabile amprentele prelevate de la copiii în creştere.
EnglishHowever, the current picture is not without ambiguity.
Cu toate acestea, imaginea actuală nu este lipsită de ambiguitate.
EnglishThis was not because of the process itself but because of the ambiguity of the text on the Kosovo issue.
Motivul nu e legat de procesul în sine, ci de ambiguitatea textului referitor la problema Kosovo.
EnglishOn the contrary, the ambiguity of the way it is written allows for the public financing of a new private agency.
Dimpotrivă, ambiguitatea formulărilor permite finanţarea publică a unei noi agenţii private.
EnglishDrawing up and signing cause a great deal of ambiguity.
Elaborarea şi semnarea acestora provoacă o mare ambiguitate.
EnglishIf this ambiguity is not clarified, then we risk seeing dramatic variability in the application of the directive.
Dacă această ambiguitate nu este clarificată, riscăm o variabilitate dramatică în aplicarea directivei.
EnglishSo that is the ambiguity in clause 6 that we are seeking to overcome through the publication of guidance.
Prin urmare, aceasta este ambiguitatea din clauza 6, pe care dorim să o eliminăm prin publicarea unor orientări.
EnglishNegotiations have become bogged down, there is a mutual lack of understanding and a permanent state of ambiguity.
Negocierile s-au împotmolit, există o lipsă de înţelegere reciprocă şi o stare de ambiguitate permanentă.
English. - Let me tell you, without any ambiguity, that we fully support social dialogue.
preşedinte al Comisiei. - Daţi-mi voie să vă spun, fără niciun fel de dubiu, că sprijinim pe deplin dialogul social.
EnglishThere is a real danger of violence and there is a real danger of ambiguity around what is happening.
Există atât un pericol real de izbucnire a violenței, cât și unul care se referă la ambiguitatea din jurul a ceea ce se întâmplă.
EnglishOur Russian partners do this in an accomplished manner, without ambiguity, because ambiguity causes misunderstandings.
Partenerii noştri ruşi fac acest lucru cu succes, fără ambiguitate, pentru că ambiguitatea creează neînţelegeri.
EnglishTo avoid all ambiguity, it is in this sense that the Commission reads Parliament's interpretation of the text.
Pentru a evita orice ambiguitate, acesta este modul în care Comisia citeşte interpretarea acestui text de către Parlament.
EnglishWe maintain that the current definition leads to ambiguity and a risk of unpredictability and bad practice.
Susţinem în continuare faptul că actuala definire duce la ambiguitate şi la un risc de imprevizibilitate şi de practici greşite.
EnglishIt is this ambiguity that weighs us down.
EnglishTherefore, there is too much ambiguity.

Sinonime (în engleză) pentru "ambiguity":

ambiguity
ambiguous
English
ambiguously