Traducere engleză-română pentru "ambition"

EN

"ambition" română traducere

volume_up
ambition {substantiv}
volume_up
ambit {substantiv}
EN

ambition {substantiv}

volume_up
ambition (dar şi: aspiration, gimp, wish)
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Această ambiţie politică nu este superfluă; nu există doar de dragul aparenţelor.
We can always have more ambition, and the European Union has been showing its ambition.
Întotdeauna putem avea mai multă ambiţie, iar Uniunea Europeană şi-a arătat ambiţia.
But the reality is that others have to match our level of ambition.
Dar realitatea este că ceilalţi trebuie să se ridice la nivelul nostru de ambiţie.

Exemple de folosire pentru "ambition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
În favoarea dvs., v-aţi jucat întotdeauna rolul atât cu modestie, cât şi cu ambiţie.
EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Această ambiţie politică nu este superfluă; nu există doar de dragul aparenţelor.
EnglishThen, there is the new Neighbourhood Policy - a different level of ambition and vision.
Apoi, există noua politică de vecinătate - un alt nivel de ambiție și viziune.
EnglishI fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
Sunt întrutotul de acord şi sper foarte mult ca această dorinţă să se confirme.
EnglishEurope needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
Europa are nevoie de o ambiţie diferită; cetăţenii aşteaptă răspunsuri mai convingătoare.
EnglishWe can always have more ambition, and the European Union has been showing its ambition.
Întotdeauna putem avea mai multă ambiţie, iar Uniunea Europeană şi-a arătat ambiţia.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Cred că, din păcate, ne lipsesc ambiția politică și fondurile adecvate.
EnglishMore ambition, more funds and better negotiations are what is needed.
Ceea ce trebuie este mai multă ambiție, mai multe fonduri și negocieri mai bune.
EnglishWe need to know whether this Commission will have a vision, ambition and determination.
Trebuie să ştim dacă această Comisie va avea o viziune, ambiţie şi hotărâre.
EnglishWhere is the Commission's ambition when it comes to plans for tackling this?
Unde sunt planurile Comisiei când vine vorba de abordarea acestui aspect?
EnglishI think this is the big ambition and what the Stockholm Programme has to do.
Cred că aceasta este marea ambiţie şi ceea ce trebuie să facă Programul de la Stockholm.
EnglishMore ambition in the areas of democracy, the rule of law and human rights.
Mai multă ambiţie în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept şi drepturile omului.
EnglishFirstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.
În primul rând, cred că nu este timpul ca Europa să-şi limiteze ambiţia.
EnglishWhatever else we say about the leaders of the EU, no-one can fault their lack of ambition.
Orice am spune despre conducătorii UE, nimeni nu-i poate acuza de lipsă de ambiție.
EnglishThe problem in Copenhagen was not a lack of ambition from Europe, as some are saying.
Problema de la Copenhaga nu a constat în lipsa de ambiţie a Europei, după cum spun unii.
EnglishBut the reality is that others have to match our level of ambition.
Dar realitatea este că ceilalţi trebuie să se ridice la nivelul nostru de ambiţie.
EnglishOne ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
O ambiție pe care nu am avut-o a fost aceea de a soluționa problema mixului energetic.
EnglishOur ambition is to have a competitive, sustainable and inclusive Europe.
Avem ambiţia unei Europe competitive, durabile şi favorabilă incluziunii.
EnglishI am not in any way lacking in ambition for what we should do with Syria.
Nu îmi lipsește în niciun fel ambiția în legătură cu ceea ce ar trebui să facem cu Siria.
EnglishWe need to give Europe its confidence back, to restore ambition for the European Union.
Trebuie să-i redăm Europei încrederea, trebuie să reconstruim ambiţiile Uniunii Europene.

Sinonime (în engleză) pentru "ambition":

ambition
ambit