EN

America {nume propriu}

volume_up
1. general
America
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
For the EU, it is the border area with North America, South America and all of western Africa.
Pentru UE, este vorba de frontiera cu America de Nord, America de Sud și cu întreaga parte vestică a Africii.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
2. Geografie
America
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
For the EU, it is the border area with North America, South America and all of western Africa.
Pentru UE, este vorba de frontiera cu America de Nord, America de Sud și cu întreaga parte vestică a Africii.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Este cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
The rest of their doctors are all in the United States of America.
Restul medicilor lor sunt toţi în Statele Unite ale Americii.
I will conclude by saying that the problem mainly concerns the United States of America.
Voi încheia afirmând că problema priveşte în primul rând Statele Unite ale Americii.
RO

America {nume propriu}

volume_up
1. general
America
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Pentru UE, este vorba de frontiera cu America de Nord, America de Sud și cu întreaga parte vestică a Africii.
For the EU, it is the border area with North America, South America and all of western Africa.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
2. Geografie
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Pentru UE, este vorba de frontiera cu America de Nord, America de Sud și cu întreaga parte vestică a Africii.
For the EU, it is the border area with North America, South America and all of western Africa.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.

Exemple de folosire pentru "America" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Din perspectiva afacerilor, Sao Paolo este capitala financiară a Americii de Sud.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Este cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
America Latină este un partener important pentru UE, chiar şi fără regimul cubanez.
EnglishIt also includes the creation of the Europe-Latin America and Caribbean Foundation.
Aceasta include, de asemenea, crearea Fundaţiei Europa-America Latină şi Caraibe.
EnglishI hope that America's newly elected president, Barack Obama, will be working on this.
Sper ca noul preşedinte ales al SUA, Barack Obama, să acţioneze în acest sens.
EnglishAfter many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
După mulţi ani, America Latină trece printr-o nouă perioadă de ruptură instituţională.
EnglishThere are many flagrant cases of violations of human rights in Latin America.
Există multe cazuri flagrante de încălcări ale drepturilor omului în America Latină.
EnglishI also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
Le-am mai spus şi că America nu poate triumfa în această nouă luptă acţionând singură.
EnglishPresident in-Office Topolánek chose Sweden as a comparison to America.
Preşedintele în exerciţiu, dl Topolánek, a ales Suedia pentru comparaţia cu SUA.
EnglishOf course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Acest lucru ar face ca și importurile de furaje proteaginoase din America să fie reduse.
EnglishAnother one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
O alta este disputa pentru pasajul nordic strategic dintre Asia şi America.
EnglishIn fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.
De fapt, o nouă întâlnire UE-America Latină a fost programată pentru luna mai la Madrid.
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Mulţi dintre noi au criticat America în trecut pentru eşecul său de a lucra cu ceilalţi.
EnglishIn addition, around 42 million people in Latin America are illiterate.
În plus, aproximativ 42 de milioane de oameni din America Latină sunt analfabeţi.
EnglishI cannot help but stress the strategic importance of good relations with Latin America.
Nu pot decât să subliniez importanţa strategică a bunelor relaţii cu America Latină.
EnglishIn this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.
În această privinţă, ne aflăm cu mult în urma Statelor Unite ale Americii şi a altora.
EnglishI will conclude by saying that the problem mainly concerns the United States of America.
Voi încheia afirmând că problema priveşte în primul rând Statele Unite ale Americii.
EnglishAmerica's part in our collective security is, and will remain, vital.
Contribuţia Americii la securitatea noastră colectivă este, şi va rămâne, vitală.

Sinonime (în engleză) pentru "America":

America
United States of America