Traducere engleză-română pentru "amicable"

EN

"amicable" română traducere

RO
EN

amicable {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "amicable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Mi se pare extrem de pozitiv faptul că s-a găsit o soluţie amiabilă în 36 % din cazurile închise.
EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Aş dori să fac apel la Birou, în vederea găsirii unei soluţii amicale în problema coordonatorilor.
EnglishThe fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Faptul că 56 % dintre cazuri au fost închise printr-un acord amiabil sau au fost soluționate este destul de îmbucurător.
EnglishFirst of all, the Ombudsman must continue to encourage amicable solutions, as he has already been doing for several years.
Înainte de toate, Ombudsmanul trebuie să continue să încurajeze soluțiile amiabile, așa cum a făcut timp de câțiva ani.
EnglishWhere possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.
Unde este posibil, cea mai bună soluție ar fi înființarea unui sistem de mediere, și anume un acord amiabil între părți.
EnglishI hope that you will not allow yourselves to be lulled by amicable agreements or mere promises, even when they are made by the French Government.
Sper că nu vă veți lăsa păcăliți de acorduri amicale sau de simple promisiuni, chiar dacă acestea sunt făcute de guvernul francez.
EnglishI also believe that democratic institutions will manage to strengthen negotiations with Greece concerning amicable solutions to problem areas.
Cred, de asemenea, că instituţiile democratice vor reuşi să intensifice negocierile cu Grecia privind soluţii amiabile la problemele teritoriale.
EnglishAt the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
Astfel, aş dori să îi felicit pe austrieci cu ocazia acestei aniversări, solicitându-le totodată să adopte o politică mai amicabilă privind minorităţile.
EnglishThe average time taken to consider complaints fell by four months in 2009, and more than half of the procedures initiated were concluded by an amicable resolution.
Durata medie de soluționare a plângerilor a scăzut cu patru luni în 2009, iar mai mult de jumătate dintre procedurile inițiate au fost finalizate pe cale amiabilă.
EnglishFinally, may I assure you, Mr President, of the Commission's active, patient and persevering commitment to finding an amicable way out of the crisis.
În final, vă rog să-mi permiteţi să vă asigur, dle preşedinte, de angajamentul activ, răbdător şi perseverent al Comisiei în vederea identificării unei soluţii amiabile la criză.
EnglishAs far as Romania is concerned, which shares a border with Serbia, this kind of measure can only serve to provide a further guarantee of amicable cross-border relations.
Pentru România, care are graniţa comună cu Serbia, un astfel de demers nu poate decât să reprezinte o garanţie în plus a unor relaţii transfrontaliere prieteneşti.