Traducere engleză-română pentru "amid"

EN

"amid" română traducere

volume_up
amide {substantiv}
RO
EN

amid {prepoziţie}

volume_up
amid (dar şi: among, amongst, in-between)
Amid all the problems that the crisis is forcing us to deal with, we must not overlook the longer-term prospects, the structural prospects for growth and employment.
Printre toate problemele cu care ne confruntăm din cauza crizei, nu trebuie să neglijăm perspectivele pe termen lung, perspectivele structurale privind creșterea și ocuparea forței de muncă.
amid (dar şi: midst)
Amid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
În mijlocul acestei confuzii, să nu uităm ceea ce ne-a adus în situația actuală.
These attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Aceste atacuri devin tot mai numeroase şi mai virulente, în mijlocul liniştii sau al indiferenţei, şi justifică acţiuni urgente.
Over these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
De-a lungul acestor zece ani, moneda euro a adus multe avantaje tuturor membrilor zonei euro şi continuă să o facă şi astăzi, în mijlocul unei profunde crize economice şi financiare.

Exemple de folosire pentru "amid" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAmid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
În mijlocul acestei confuzii, să nu uităm ceea ce ne-a adus în situația actuală.
EnglishCurrently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
În momentul de faţă producătorii de produse lactate primesc pentru lapte puţin peste 20 de cenţi pe litru în ciuda costurilor din ce în ce mai mari.
EnglishMr President, amid all the confusion about casting and recasting, this was a very difficult vote for many Members.
Domnule preşedinte, cu toată confuzia privind formarea şi reformarea, acest vot a fost unul foarte dificil pentru mulţi deputaţi.
EnglishThese attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Aceste atacuri devin tot mai numeroase şi mai virulente, în mijlocul liniştii sau al indiferenţei, şi justifică acţiuni urgente.
EnglishThese dictatorships are in place more often than not with the support and, at best, amid the silence of all of the Western regimes.
Aceste dictaturi există cel mai adesea cu susținerea și, în cel mai bun caz, prin tăcerea tuturor regimurilor occidentale.
EnglishThis agreement follows on therefore from disputes and tensions, amid a climate that will certainly have been damaging for other areas of our relationships.
Prin urmare, acest acord este rezultatul unor litigii și tensiuni într-un climat care ar fi dăunat cu siguranță și altor domenii ale relației noastre.
EnglishAsk Mr Mubarak to stop attacking the demonstrators, because he is doing that so that he can then say: 'I am going to restore order amid this chaos'.
Cereți-i domnului Mubarak să oprească atacurile împotriva demonstranților, deoarece face asta pentru a putea spune apoi: "Voi restaura ordinea în acest haos”.
EnglishAmid this context of global crisis, tax revenue, which is the oldest source of development funding, is a major issue and a genuine challenge.
În cadrul acestei crize la nivel mondial, veniturile fiscale, care este cea mai veche sursă de finanțare pentru dezvoltare, reprezintă o problemă majoră și o provocare reală.
EnglishIn addition to this, despite the fact that elections were held in November, amid strong suspicions of vote rigging, the country is still without a government.
În afară de aceasta, în ciuda faptului că alegerile au avut loc în noiembrie, pe fondul puternicelor suspiciuni de fraudare a votului, țara este încă fără un guvern.
EnglishOver these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
De-a lungul acestor zece ani, moneda euro a adus multe avantaje tuturor membrilor zonei euro şi continuă să o facă şi astăzi, în mijlocul unei profunde crize economice şi financiare.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the European Council is preparing to meet for the second week running amid a climate of international uncertainty and tensions.
Dle Președinte, doamnelor și domnilor, Consiliul European se pregătește să se întrunească pentru a doua săptămână, pe fondul unui climat de incertitudine și tensiuni internaționale.
EnglishAmid all the problems that the crisis is forcing us to deal with, we must not overlook the longer-term prospects, the structural prospects for growth and employment.
Printre toate problemele cu care ne confruntăm din cauza crizei, nu trebuie să neglijăm perspectivele pe termen lung, perspectivele structurale privind creșterea și ocuparea forței de muncă.
EnglishTestimony to the seriousness of the situation are the efforts which are even being made to change the provisions of the Treaty of Lisbon, which was adopted amid such great opposition.
Stau mărturie gravității situației eforturile care sunt depuse în vederea schimbării dispozițiilor Tratatului de la Lisabona, care a fost adoptat întâmpinând o opoziție acerbă.