Traducere engleză-română pentru "among all"

EN

"among all" română traducere

EN

among all {conjuncţie}

volume_up
among all

Exemple de folosire pentru "among all" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Dintre toate statele riverane Dunării, România deţine cel mai mare sector.
EnglishWithin this context, I call for greater coherence and coordination among all policies.
În acest context, îndemn la o mai mare coerenţă şi coordonare a tuturor politicilor.
EnglishIt is also a question of improving cooperation among all the Member States.
De asemenea, este o problemă de îmbunătăţire a cooperării între toate statele membre.
EnglishIt requires and encourages a sense of responsibility among all citizens.
Aceasta necesită și încurajează un simț al responsabilității în rândul tuturor cetățenilor.
EnglishThere is a consensus among all groups in this House on that point.
În această privință există un consens între toate grupurile din Parlament.
EnglishMoreover, until this afternoon there was consensus on that among all the groups.
În plus, până în după-amiaza aceasta a existat consens în cadrul tuturor grupurilor cu privire la acest aspect.
EnglishI would also like to emphasise that there is a recurring theme among all these Member States.
Aș dori să evidențiez și faptul că există un element care se tot repetă în toate aceste state membre.
EnglishThis is the case, among others, with all the neurodegenerative diseases, such as Parkinson's and Alzheimer's.
Este vorba, printre altele, de toate bolile neurodegenerative, precum Parkinson şi Alzheimer.
EnglishThis has been agreed among all the political groups.
Toate grupurile politice au convenit asupra acestui lucru.
EnglishHowever, among all the inconsistencies, there is one common element: the marginal role of the European Parliament.
În toată incoerenţa dată există însă un element comun: rolul marginal al Parlamentului European.
EnglishThis is almost unique among all UN missions: it is the only one without a human rights mandate.
Această situație este aproape unică între toate misiunile ONU: este singura fără un mandat privind drepturile omului.
EnglishThis will create a sense of foreboding among all employers whenever they have to employ somebody.
Astfel se va crea un sentiment de ameninţare la nivelul angajatorilor, ori de câte ori urmează să angajeze pe cineva.
EnglishMoldova is currently in the most difficult economic situation among all the states on our continent.
Situaţia economică în care se află azi Moldova este cea mai dificilă dintre toate statele de pe continentul nostru.
EnglishWe have achieved a lot together in recent weeks, building the necessary ground among all concerned.
Am realizat foarte multe lucruri împreună în ultimele săptămâni, pregătind terenul necesar alături de toţi cei interesaţi.
EnglishI believe that the restoration and consolidation of the European market feature among the priorities of all Member States.
Consider că restaurarea şi consolidarea pieţei europene se numără printre priorităţile tuturor statelor membre.
EnglishWe must strive for closer cooperation among all the interested parties on the question of human trafficking.
Trebuie să depunem eforturi pentru o cooperare mai strânsă între toate părţile interesate privind problema traficului de persoane.
EnglishIreland said 'yes' to the Treaty 16 months after its resounding 'no' which generated equal concern among all the governments in Europe.
Irlanda i-a spus "Da”, la 16 luni de la marele "Nu” care a îngrijorat în egală măsură toate cancelariile Europei.
EnglishI wish to begin by emphasising that achieving a consensus among all the political groups facilitated the drafting of the report.
Subliniez în primul rând faptul că atingerea unui consens între toate grupurile politice a facilitat elaborarea raportului.
EnglishA handbook on the application of the regulation was produced in 2006 and distributed among all the European courts in 2007.
În 2006 s-a realizat un manual privind aplicarea regulamentului, iar în 2007 acesta a fost distribuit tuturor instanţelor europene.
English. - I voted in favour of this resolution which was, in fact, a text agreed among all the major groups, including ours.
în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluţii care a fost, de fapt, un text convenit de toate grupurile majore, inclusiv de al nostru.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

among prepoziţie
among interjecţie
Romanian
all pronume
all adjectiv
Romanian
not at all adverb
Romanian
after all adverb
all in all adverb
Romanian
at all adverb
Romanian
to be in all verb
Romanian