Traducere engleză-română pentru "amongst"

EN

"amongst" română traducere

RO
EN

amongst {prepoziţie}

volume_up
amongst (dar şi: amid, among, in-between)
Europe is not the preferred destination amongst our own people.
Europa nu este o destinaţie preferată printre proprii noştri cetăţeni.
Amongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
Printre alte utilizări, acestea sunt incluse în hrana animalelor în scop preventiv.
The Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
Comunitatea de afaceri olandeză se numără printre cei mai mari investitori la nivel mondial.

Exemple de folosire pentru "amongst" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSafety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
Siguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
EnglishFor these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Din aceste motive, printre altele, am decis să votez în favoarea acestui document.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nu este de mirare că există multă nemulţumire în rândul acelor electori afectaţi.
EnglishThey are needed, amongst other things, to enable decisions to be made quickly.
Acestea sunt necesare, printre altele, pentru a permite adoptarea rapidă a deciziilor.
EnglishOnly in this way will we be able to restore confidence amongst the voters.
Doar în acest fel vom putea să restabilim încrederea în rândul alegătorilor.
EnglishMr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Domnule președinte, în cele din urmă, printre atâtea vești proaste, avem o știre pozitivă.
EnglishWe can tell that there is a real fervour and passion amongst the population.
Putem spune că există o fervoare și o pasiune reală în rândul populației.
EnglishItaly's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
Regiunile din nordul Italiei se situează printre cele mai bogate zone ale Europei.
EnglishThe issue of the Doha Round is not being talked about amongst the people of Europe.
Aspectul Rundei Doha nu este dezbătut la nivelul populaţiei din Europa.
EnglishI saw there at first hand the devastation of HIV/AIDS amongst children, amongst adults.
Am văzut acolo efectul devastator al HIV/SIDA asupra copiilor şi adulţilor.
EnglishAmongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
Printre alte utilizări, acestea sunt incluse în hrana animalelor în scop preventiv.
EnglishWe have decided on social inclusion and, amongst other things, the fight against poverty.
Am ales incluziunea socială şi, printre altele, lupta împotriva sărăciei.
EnglishThese, amongst others, are some of the reasons behind our abstention.
Acestea sunt, printre altele, câteva dintre motivele care stau la baza abținerii noastre.
EnglishThere are 31 times fewer accidents amongst holders of US licences.
Există de 31 de ori mai puține accidente în rândul deținătorilor de licențe americane.
EnglishThe Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
Comunitatea de afaceri olandeză se numără printre cei mai mari investitori la nivel mondial.
EnglishKosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Declaraţia de independenţă a Kosovo a creat, de asemenea, o "schismă” în rândul statelor membre.
EnglishRules to ensure that the benefits of European integration are shared out amongst citizens.
Reguli care să garanteze distribuirea beneficiilor integrării europene între toţi cetăţenii.
EnglishThe evidence is there that cancer is rising amongst young children in particular.
Potrivit dovezilor existente, incidența cazurilor de cancer la copiii mici este din ce în ce mai mare.
EnglishWe offer many of our citizens a living standard which is amongst the highest in the world.
Le oferim multor cetăţeni un nivel de trai care se numără printre cele mai ridicate din lume.
EnglishWe do not accept the hierarchy that the parliamentary right wishes to create amongst migrants.
Nu acceptăm ierarhia pe care dreapta parlamentară doreşte să o creeze în rândul imigranţilor.