Traducere engleză-română pentru "to amount to"

EN

"to amount to" română traducere

EN

to amount to {verb}

volume_up
to amount to (dar şi: to move, to run to, to touch)
I hope that we can definitely achieve the goals you mentioned in your question with this amount of money.
Sper că vom putea atinge obiectivele menţionate în întrebarea dumneavoastră cu această sumă de bani.
As a result of this amendment, the total amount of resources available for 2009 would reach almost EUR 850 million.
Ca urmare a acestei modificări, suma totală a resurselor disponibile pentru 2009 ar atinge aproape 850 milioane de euro.
to amount to (dar şi: to be in all)
volume_up
a face {vb.} (a face în total)
The EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
UE a cheltuit deja sume uriașe pentru a-și face propagandă și reclamă.
The amount or length of maternity leave certainly does not determine the decision to start a family or whether or not to have a child.
Durata concediului de maternitate cu siguranţă nu determină decizia de a întemeia o familie sau de a face sau nu un copil.
The modernisation of rail transport is also a priority about which a huge amount is said, but too little done.
Modernizarea transportului de călători pe calea ferată este, de asemenea, o prioritate despre care se vorbeşte foarte mult, dar se face prea puţin.
to amount to
The funds disbursed incorrectly amount to 11%.
Fondurile plătite în mod incorect se ridică la 11 %.
This would amount to around EUR 3 billion from 2020 onwards for a country like Germany.
Aceasta se ridică la circa 3 miliarde de euro începând cu 2020 pentru o ţară ca Germania.
Aceste eşantioane se ridică la 63 de milioane EUR.
to amount to
According to financial planning by the Commission, the amount of committed funds will reach the sum of EUR 147.88 billion.
Potrivit planificării financiare a Comisiei, volumul de fonduri dedicate va ajunge la suma de 147,88 miliarde EUR.

Exemple de folosire pentru "to amount to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAlain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
Alain Lamassoure a realizat enorm de multe, inclusiv în domeniul Constituţiei.
EnglishThis is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
Nu este momentul pentru Consiliu să se tocmească pentru o sumă minusculă de bani.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Se acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
EnglishThis means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Din acest motiv solicit să se acorde atenție volumului de birocrație implicată.
EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Raportul caută, de asemenea, să reducă volumul arieratelor prin creşterea plăţilor.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Altă opțiune este să creșteți volumul memoriei utilizând WindowsReadyBoost.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Acest lucru poate părea ca un volum mare de finanţare, dar, de fapt, este foarte mic.
EnglishThe amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
Suma de bani cheltuită pentru a echipa spitalul s-a ridicat la două milioane de euro.
EnglishThe Commission, therefore, proposes to mobilise an amount of EUR 9 593 931.
1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 9 593 931 de euro.
EnglishThe proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
Defalcarea anuală propusă prevede o sumă de 75 de milioane de euro pentru anul 2010.
EnglishAfter all, for example, my own body contains a certain amount of sulphur.
În definitiv, de exemplu, chiar și corpul meu conține o anumită cantitate de sulf.
EnglishThey have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
Au depus o muncă uriașă și, drept rezultat, s-au făcut progrese indiscutabile.
EnglishThe amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
Acest număr va creşte şi trebuie să lucrăm în această direcţie pentru a aduce inovații.
EnglishWe have also spent some time discussing the amount of funding to be earmarked for this.
A trecut ceva timp de când discutăm suma fondurilor de alocat pentru aceasta.
EnglishThe amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice este în creștere constantă.
EnglishThe system established has significantly reduced the amount of administrative obstacles.
Sistemul stabilit a redus semnificativ cantitatea de obstacole administrative.
EnglishI would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
Aș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
EnglishWe will never be able to provide the amount of money they need if they stay closed.
Nu vom reuși niciodată să le oferim suma de bani de care au nevoie, dacă rămân închiși.
EnglishRepository technology must allow a certain amount of future flexibility.
Tehnologia de depozitare trebuie să permită o anumită flexibilitate în viitor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

amount substantiv
to prepoziţie
to bring to verb
Romanian