Traducere engleză-română pentru "to an agreement"

EN

"to an agreement" română traducere

EN

to an agreement {verb}

volume_up
to an agreement (dar şi: to agree, to come)
volume_up
a împăca {vb.} (a cădea de acord)

Exemple de folosire pentru "to an agreement" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishIt made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
A încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
EnglishThese instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Aceste instrumente sunt în spiritul acelui acord, fapt care ar trebui continuat.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Acesta este obiectivul complet al semestrului european asupra căruia am convenit.
EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Cred însă că trebuie să înţelegem şi să ne amintim de ce avem un acord interimar.
EnglishThe EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
UE şi Tadjikistanul semnează, la Luxemburg, un Acord de parteneriat şi cooperare.
EnglishToday's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
Presa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
EnglishWe think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
Credem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid.
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă.
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Acest echilibru trebuie să se reflecte în acordul pe care îl dezbatem în prezent.
EnglishFinland's industrial free trade agreement with the Communities enters into force.
Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb dintre Finlanda şi Comunităţi.
EnglishThe fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
EnglishConsequently, the agreement has been suspended, and no data is being transferred.
În consecinţă, acordul a fost suspendat şi nu sunt transferate niciun fel de date.
EnglishACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
ACTA riscă să devină cunoscut ca "Acordul lipsei de transparenţă a Comisiei”.
EnglishInsisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
Căutarea sistematică a acordurilor unanime va duce în cele din urmă la paralizie.
EnglishThis agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.
Acest acord reprezintă o contribuţie directă la stabilitatea şi securitatea Europei.
EnglishOf course, we should not forget the possibility of reaching that general agreement.
Bineînţeles, ar trebui să nu omitem posibilitatea obţinerii unui acord general.