Traducere engleză-română pentru "anchor"

EN

"anchor" română traducere

volume_up
anchor {substantiv}
RO
volume_up
bow anchor {substantiv}
EN

anchor {substantiv}

volume_up
1. general
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Moneda euro este o ancoră de care sunt legate economiile statelor membre.
For example, when the euro is described as a security anchor, this turns reality on its head.
De exemplu, atunci când euro este descris ca o ancoră de securitate, realitatea este întoarsă pe dos.
Iceland's accession to the EU would further anchor the European presence in the Arctic Council.
Aderarea Islandei la UE ar ancora și mai mult prezența europeană în cadrul Consiliului Arctic.
2. Nautică
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Moneda euro este o ancoră de care sunt legate economiile statelor membre.
For example, when the euro is described as a security anchor, this turns reality on its head.
De exemplu, atunci când euro este descris ca o ancoră de securitate, realitatea este întoarsă pe dos.
Iceland's accession to the EU would further anchor the European presence in the Arctic Council.
Aderarea Islandei la UE ar ancora și mai mult prezența europeană în cadrul Consiliului Arctic.

Exemple de folosire pentru "anchor" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Moneda euro este o ancoră de care sunt legate economiile statelor membre.
EnglishIceland's accession to the EU would further anchor the European presence in the Arctic Council.
Aderarea Islandei la UE ar ancora și mai mult prezența europeană în cadrul Consiliului Arctic.
EnglishFor example, when the euro is described as a security anchor, this turns reality on its head.
De exemplu, atunci când euro este descris ca o ancoră de securitate, realitatea este întoarsă pe dos.
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Cred că ceea ce este important este să introducem angajamentele din Acordul de la Copenhaga în textul formal.
EnglishIn addition to the obvious benefits, the euro has also emerged as an anchor in the financial crisis.
În afară de avantajele evidente, euro s-a dovedit a fi o ancoră de stabilitate în contextul crizei financiare.
EnglishWe need to anchor the measures in economic policy.
Trebuie să ancorăm măsurile în politica economică.
EnglishThe Commission has presented a study on how to promote Kosovo's socio-economic development and anchor it to Europe.
Comisia a prezentat un studiu despre cum să promovăm dezvoltarea economică şi socială a Kosovo şi să îl ataşăm Europei.
EnglishJust as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
După cum a afirmat domnul Juncker în discursul domniei sale către Parlament, euro este fără nicio îndoială o "ancoră de stabilitate”.
EnglishThe Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
Referendumul irlandez a reprezentat o reamintire dură a necesităţii de a plasa cazul pentru Europa în cadrul dezbaterii naţionale.
EnglishYou agree with us that peace-building is important, but will you anchor it in the External Action Service?
Sunteţi de acord cu noi că procesul de consolidare a păcii este important, dar veţi ancora acest proces în Serviciul pentru acţiune externă?
EnglishMr Severin was one of those who mentioned that this is a process that we must also anchor in the hearts and minds of people.
Dl Severin a fost unul dintre cei care au menţionat că acesta este un proces pe care trebuie să-l ancorăm şi în inimile şi minţile oamenilor.
EnglishLooking forward, judicious implementation of the fiscal surveillance framework will anchor expectations of future fiscal developments.
Privind înainte, o implementare judicioasă a cadrului de supraveghere fiscală va stabiliza aşteptările privind viitoarele evoluţii fiscale.
EnglishThe ISAF mission in Afghanistan is vital to Tajikistan's long-term future and its desire to find a security anchor westwards.
Misiunea FIAS în Afganistan este vitală pentru viitorul pe termen lung al Tadjikistanului şi pentru dorinţa sa de a găsi o ancoră de securitate înspre occident.
EnglishEvery effort must be made to ensure a high level of investor protection, which is an anchor of stability and good governance.
Trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a investitorilor, lucru care reprezintă o ancoră de stabilitate și de bună guvernanță.
EnglishFinally, I would like to mention the importance of the euro as an anchor for the strategies for withstanding the blows of the crisis and emerging from it.
În final, aş dori să menţionez importanţa monedei euro ca ancoră pentru strategiile vizând contracararea loviturilor crizei şi ieşirea din aceasta.
EnglishThe more we anchor our partnership in shared respect for our common values, the more strongly we can act to resonate those values in the wider world.
Cu cât ne bazăm mai mult parteneriatul pe respect reciproc faţă de valorile noastre comune, cu atât mai ferm putem acţiona în vederea răspândirii acestor valori în lumea întreagă.
EnglishIt is worth repeating that the euro has been a success during the financial crisis and it has been an anchor in Europe, including for countries outside the euro area.
Merită să repetăm faptul că moneda euro a fost un succes în timpul crizei financiare şi a reprezentat o ancoră în Europa, inclusiv pentru ţările aflate în afara zonei euro.