Traducere engleză-română pentru "anchovy"

EN

"anchovy" română traducere

volume_up
anchovy {substantiv}
EN

anchovy {substantiv}

volume_up
1. Gastronomie
The Council blocked several plans for anchovy fisheries.
Consiliul a blocat mai multe planuri pentru pescuitul de anşoa.
2. celălalt
I, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Mă voi referi și eu la subiectul planurilor de gestionare pentru stocurile de hamsie și de stavrid negru de Atlantic.

Exemple de folosire pentru "anchovy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Cu toate acestea, potrivit raportoarei, stocul de hamsii încă nu s-a redresat.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of considerable social and economic importance.
Pescuitul de hamsii din Golful Biscaia are o importanță socială și economică semnificativă.
EnglishI am referring to the plan for anchovy stocks and the use of exotic species in aquaculture.
Mă refer la planul pentru stocurile de hamsii și la utilizarea speciilor exotice în acvacultură.
EnglishThe Council blocked several plans for anchovy fisheries.
Consiliul a blocat mai multe planuri pentru pescuitul de anşoa.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor condition of the anchovy stock.
Pescuitul de hamsii din Golful Biscaia a fost închis din 2005 din cauza stării proaste a stocului.
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Mă voi referi și eu la subiectul planurilor de gestionare pentru stocurile de hamsie și de stavrid negru de Atlantic.
English. - The anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor state of that stock.
în scris. - Pescuitul de hamsii din Golful Biscaia este închis din 2005 din cauza stării proaste a stocului.
EnglishThe anchovy stock in the Bay of Biscay was threatened with collapse and the fishery was therefore closed in 2005.
Stocul de hamsii din Golful Biscaia a fost în pragul colapsului, iar pescuitul a fost în consecință închis în 2005.
EnglishThe worrying conservation status of the anchovy stock in the Bay of Biscay led to the closure of the fisheries in 2005.
Starea îngrijorătoare a conservării stocului de hamsii din Golful Biscaia a dus la închiderea pescuitului în 2005.
EnglishAlthough catch quotas have been introduced for the anchovy fishery in the Bay of Biscay, this does not apply to pelagic species and tuna.
Deși au fost introduse cote de captură pentru pescuitul de hamsii din Golful Biscaia, acest lucru nu se aplică speciilor pelagice și tonului.
EnglishA new management plan is needed to resolve this problem which is linked to the anchovy stock and which does not need to be renegotiated every year.
Este necesar un plan de gestionare nou pentru a rezolva această problemă care este legată de stocul de hamsii și care să nu necesite renegocieri în fiecare an.
EnglishThis requires maintaining anchovy stocks in the Bay of Biscay at a level that allows for sustainable exploitation in economic, environmental and social terms.
Aceasta implică menținerea stocurilor de hamsii din Golful Biscaia la un nivel care să permită exploatarea sustenabilă din punct de vedere economic, de mediu și social.
EnglishThe anchovy plan and the fact that we had to close the fisheries there for some years is clear proof that we cannot go forward while ignoring scientific advice.
Planul pentru hamsii și faptul că am fost nevoiți să închidem pescuitul pentru câțiva ani este o dovadă clară a faptului că nu putem avansa dacă ignorăm consilierea științifică.
EnglishThe objective of this proposal for a regulation is to establish a long-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock.
Obiectivul acestei propuneri de regulament este acela de a stabili un plan pe termen lung pentru stocul de hamsii din Golful Biscaia și pentru pescăriile care îl exploatează.
EnglishWith regard to the anchovy stock, I am delighted by the text adopted in the Committee on Fisheries, which is aimed at long-term management of a much fished species.
În ceea ce privește stocul de hamsii, sunt încântat de textul adoptat în cadrul Comisiei pentru pescuit, care vizează o gestionare pe termen lung a unor specii intens pescuite.
EnglishThe suspension of anchovy fishing in the Bay of Biscay since 2005 has brought great difficulties for economic operators whose livelihoods depended on this economic activity.
Suspendarea pescuitului de hamsii în Golful Biscaia din anul 2005 a provocat mari probleme pentru operatorii economici al căror trai depindea de această activitate economică.