Traducere engleză-română pentru "and how"

EN

"and how" română traducere

RO
EN

and how {adverb}

volume_up
and how (dar şi: how, in what way, what?)
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
Problema constă în cum să transformăm cercetarea în produse și cum să organizăm întregul lanț.
Now that you know how to work with folders, let's see how to save a file.
Acum, pentru că știți cum se lucrează cu foldere, să vedem cum se salvează un fișier.
How does the Commission interpret this principle and how should it be applied in this specific case?
Cum interpretează Comisia acest principiu și cum ar trebui acesta aplicat în cazul de față?

Exemple de folosire pentru "and how" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Cum urma să soluţionăm solicitarea Cehiei privind Carta drepturilor fundamentale?
EnglishHow do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?
Cum convingem statele membre că o politică comună de reinstalare este mai bună?
EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Cum ar trebui să percepem această constituţie noi, cei din ţările direct afectate?
EnglishSee how Office 365 makes it easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishCredit, then, is the answer, but as we were saying, the important thing is how.
Creditul este, deci, răspunsul, dar, aşa cum spuneam, contează modul de realizare.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
EnglishThat is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
Așa și trebuie să fie, pentru că este baza modelului nostru Rhineland european.
EnglishHow should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
English How can the oil markets be made more transparent, with reliable information?
 Cum poate fi asigurată transparența piețelor petroliere prin informații fiabile?
EnglishFind out how you can install additional languages for Windows. Get them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishI will give you an example from Germany, my home country, of how not to do it.
Vă voi da un exemplu din Germania, ţara mea natală, despre cum să nu procedăm.
EnglishA time allowance determines how many hours per day the child can use the PC.
O durată permisă determină câte ore pe zi poate copilul să utilizeze computerul.
EnglishThe crucial factor for us, of course, will be how the transposition is carried out.
Desigur, factorul crucial pentru noi va fi modul de desfăşurare a transpunerii.
EnglishThe following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Scenariile următoare vă arată cum să conectați un computer la un televizor HDTV:
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishHow can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
Cum putem să nu menţionăm diferenţele de costuri care există între ţările noastre?
EnglishHow do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?
Cum împărțiți un aspirator și o mașină de spălat dacă nu există niciun acord?
EnglishHow much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
Cât timp vom mai continua să transformăm datoria privată în datorie publică?
EnglishSee how Office 365 makes easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.

Sinonime (în engleză) pentru "and how":

and how

Traduceri similare în dicționarul englez-român

how adverb
how pronume
Romanian
and conjuncţie
Romanian
and prepoziţie
Romanian
and adverb
Romanian
and then adverb
no matter how adverb
Romanian
to how verb
Romanian
and yet conjuncţie
Romanian
and you?
Romanian
and what of it? interjecţie
Romanian