Traducere engleză-română pentru "and so forth"

EN

"and so forth" română traducere

EN

and so forth {adverb}

volume_up
and so forth (dar şi: and so on, etcetera)

Exemple de folosire pentru "and so forth" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are talking about fishing quotas, conservation, maintaining habitats, and so on and so forth.
Vorbim despre cote de pescuit, conservare, menţinerea habitatelor şi aşa mai departe.
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
În consultări vor fi implicate, de asemenea, companiile afectate, autoritățile și așa mai departe.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Fermierilor li se vor aloca bani per hectar pentru economisirea apei, reîmpădurire şi aşa mai departe.
English, and so forth.
Autoritatea de reglementare a fost prea înceată pentru a lua măsuri în timp util?, și așa mai departe.
EnglishOf course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
Desigur, întotdeauna ne putem plânge că acest document s-ar fi putut face mai devreme și așa mai departe.
EnglishThey are also introducing environmental taxes, and so on and so forth.
De asemenea, introduc taxe de mediu, și așa mai departe.
EnglishWe need biodiversity for food, shelter, medicines, clean air, water, and so on and so forth.
Avem nevoie de biodiversitate pentru alimente, adăpost, medicamente, aer curat, apă şi aşa mai departe.
EnglishThere is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
Nu mai este nevoie să spuneți "452 de voturi; 53 de voturi împotrivă; 22 de voturi pentru; și așa mai departe”.
EnglishIt has not developed a diversified economy; there is no education; there are no roads, no hospitals, and so forth.
Aceasta nu a dezvoltat o economie diversificată; nu există învățământ; nu există drumuri, spitale și așa mai departe.
EnglishThey talk of fear, a police state, repressions, hunger, poverty, regression, as we just heard and so forth.
Aceştia vorbesc despre frică, un stat poliţienesc, represiune, foamete, sărăcie, regres, aşa cum tocmai am auzit şi aşa mai departe.
EnglishI am convinced that we are now in a position where the whole European situation is about to crumble, with the euro and so forth.
Sunt convins că suntem acum într-un stadiu în care situaţia Europei este pe cale să decadă, împreună cu euro şi aşa mai departe.
EnglishHowever, I must say that the reports, the proposals for directives and so forth touch on the problem of tax evasion and tax fraud.
Cu toate acestea, trebuie să spun că rapoartele, propunerile pentru directive şi altele ating problema evaziunii şi a fraudei fiscale.
EnglishWith regard to the reserved terms 'mountain', 'island' and so forth, we are looking into the possibility of introducing these kinds of systems.
În privinţa termenilor rezervaţi "munte”, "insulă” şi aşa mai departe, analizăm posibilitatea introducerii acestor tipuri de sisteme.
EnglishThe report also frequently refers to the recognition of concepts such as 'the principles of Kosovo', 'cross-border relations' and so forth ...
Raportul se referă frecvent şi la recunoaşterea unor concepte ca 'principiile Kosovo', 'relaţii transfrontaliere' şi aşa mai departe ...
EnglishThis is a proposal for a permanent instrument for economic governance; we do not need to set up new mechanisms and so forth and it can be adopted very quickly.
Aceasta este o propunere pentru un instrument permanent de guvernanţă economică; nu este necesar să creăm noi şi noi mecanisme, iar acesta poate fi adoptat foarte rapid.
EnglishThey are affected by more than one million accidents each year, which also implicate serious health risks, such as viral infections, hepatitis C, AIDS and so forth.
Aceştia suferă peste un milion de accidente în fiecare an, care presupun, de asemenea, riscuri grave la adresa sănătăţii, precum infecţii virale, hepatită C, SIDA etc.
EnglishPeople have objected to the definition of marriage, the definition of life and so forth but, as I have said, if there are flaws, they can be addressed in a referendum.
Unele persoane au obiectat cu privire la definiţia căsătoriei, definiţia vieţii şi aşa mai departe, dar, după cum am spus, dacă există deficienţe, acestea pot fi abordate prin referendum.

Sinonime (în engleză) pentru "and so forth":

and so forth

Traduceri similare în dicționarul englez-român

forth adverb
Romanian
so conjuncţie
Romanian
so adverb
Romanian
so prepoziţie
Romanian
and conjuncţie
Romanian
and prepoziţie
Romanian
and adverb
Romanian
and so on adverb
Romanian