Traducere engleză-română pentru "and what of it?"

EN

"and what of it?" română traducere

RO
EN

and what of it? {interjecţie}

volume_up
and what of it?

Exemple de folosire pentru "and what of it?" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Aş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
EnglishThis is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
Aceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem că stipulează tratatul.
EnglishSo that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
Prin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
EnglishWhat we are proposing is balanced support for a range of agricultural practices.
Ceea ce propunem este susținerea echilibrată a unei serii de practici agricole.
EnglishWhat it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Ceea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
EnglishTherefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
Prin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
EnglishI fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
Mă tem că această criză va continua mulţi ani, iar noi nu ne dorim acest lucru.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishDoes that indicate that the Commission itself does not even know what is going on?
Este aceasta o indicaţie a faptului că nici măcar Comisia nu ştie ce se petrece?
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Putem din nou privi înainte și putem vedea ceea ce trebuie să realizăm la Durban.
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Aș dori însă să reamintesc tuturor ce a însemnat planul Marshall pentru Europa.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishWhat are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Ce măsuri iau Consiliul şi Comisia pentru a rezolva această situaţie nefericită?
EnglishMr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.
Dl Šefčovič, care pregăteşte această propunere, nu ne-a spus ce implică aceasta.
EnglishFor example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
De exemplu, multe persoane întreabă de ce se amestecă Europa în această problemă.
EnglishWhat kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
Ce fel de text ar fi fost acesta, dacă nu l-am fi supus atenţiei dumneavoastră?
EnglishIt is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
Sunt convins că această idee, deşi subversivă, este ceea ce avem nevoie aici.
EnglishThis is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
Nu este momentul pentru Consiliu să se tocmească pentru o sumă minusculă de bani.