Traducere engleză-română pentru "and yet"

EN

"and yet" română traducere

EN

and yet {conjuncţie}

volume_up
Why does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
De ce Groenlanda are acest nume și totuși și astăzi este în întregime înghețată?
Yet the banking book will not be included in the stress test.
Și totuși, portofoliul bancar nu va fi inclus în simularea de situații de criză.
Yet nobody in Germany has resigned or offered reparations for the damage caused.
Și totuși, nimeni din Germania nu a demisionat sau nu a oferit reparații pentru daunele cauzate.

Exemple de folosire pentru "and yet" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
La şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
De ce Groenlanda are acest nume și totuși și astăzi este în întregime înghețată?
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Întrucât legea nu a intrat încă în vigoare, nu s-a prezentat o asemenea propunere.
EnglishIt is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
Prin urmare, nu este încă timpul să retragem măsurile de sprijin care s-au luat.
EnglishThe EU has not yet found the 'key' to this region and lacks a systematic approach.
UE nu a găsit încă "cheia” acestei regiuni și îi lipsește o abordare sistematică.
EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Cu toate acestea, potrivit raportoarei, stocul de hamsii încă nu s-a redresat.
EnglishIs it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
Pentru că nimeni nu a acţionat încă şi de fapt titlul este o formă de autocritică?
EnglishThere are also many species that have not yet been discovered and described.
Există, de asemenea, multe specii care nu au fost încă descoperite şi descrise.
EnglishHowever, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Totuşi, până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste infracţiuni.
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Numai Consiliul nu a conştientizat că acest lucru este de fapt ceea ce este necesar.
EnglishYet again, we see that this is a fundamental component of EU foreign policy.
Vedem din nou că aceasta este o componentă fundamentală a politicii externe a UE.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Tratatul de la Lisabona nu a intrat încă în vigoare, dar este aici, prezent.
EnglishWe are not yet there and I think what we have to do now is focus on the ESM.
Încă nu am ajuns acolo, astfel că acum cred că trebuie să ne concentrăm pe MES.
EnglishRespect for the rights of these minorities has not yet been satisfactorily ensured.
Respectul drepturilor acestor minorităţi nu este încă asigurat în mod satisfăcător.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Dar presiunea însăşi constă în faptul că nu s-a trimis încă nicio invitaţie.
EnglishThe Council of the European Union has not yet given a proper answer to this question.
Consiliul Uniunii Europene nu a dat încă un răspuns adecvat la această întrebare.
EnglishCommitments were entered into after the tsunami and yet, today, nothing has been done.
S-au luat angajamente după tsunami şi până în ziua de azi nu s-a realizat nimic.
EnglishYou are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Vorbiţi în permanenţă despre democraţie, însă vă este teamă de alegeri directe.
EnglishUnfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
Din păcate, criza economică nu s-a sfârşit încă şi nu putem ignora acest fapt.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Problemele lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

and conjuncţie
Romanian
and prepoziţie
Romanian
and adverb
Romanian
yet conjuncţie
yet adverb
and then adverb
and how adverb
Romanian
and you?
Romanian
not yet adverb
Romanian
and what of it? interjecţie
Romanian