Traducere engleză-română pentru "and you?"

EN

"and you?" română traducere

RO
EN

and you? [exemplu]

volume_up
and you?
volume_up
și tu? [ex.]

Exemple de folosire pentru "and you?" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Când cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
English. - Mr President, thank you for this very useful debate.
membră a Comisiei. - Dle președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishYou spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
Aţi vorbit despre rezoluţia adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2009.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Pentru că aţi lucrat numai în Franţa, primiţi pensie doar din partea acestei ţări.
EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
EnglishIf you have infrared technology installed on your computer, follow these steps:
Dacă dețineți tehnologie de infraroșu instalată pe computerul dvs., urmați pașii:
EnglishThe task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
Activitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Pe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
EnglishNo, BIOS doesn't need to be managed and you don't need to change any settings.
Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Amendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Vă solicit să faceţi acest lucru de dragul calităţii producţiei de vin european.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishWe might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
Am putea spune că o serie de politicieni din Parlament ar putea învăţa de la dvs.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

and conjuncţie
Romanian
and prepoziţie
Romanian
and adverb
Romanian
you pronume
you interjecţie
Romanian
you adverb
Romanian
and then adverb
(to) you pronume