Traducere engleză-română pentru "anger"

EN

"anger" română traducere

Exemple de folosire pentru "anger".

Exemple de folosire pentru "anger" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nu este de mirare că există multă nemulţumire în rândul acelor electori afectaţi.
EnglishYou may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.
Poate nu conştientizaţi furia din teritoriu, dar daţi-mi voie să vă spun că ea există.
EnglishI understand the anger of the people - the people with pensions, the people with savings.
Înţeleg de ce oamenii sunt furioşi - cei care au pensii, cei care au economii.
EnglishYou should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Trebuie să ştiţi că producătorii din Grecia sunt la un pas de a exploda.
EnglishIreland's electorate has accepted severe austerity through gritted teeth and seething anger.
Electoratul Irlandei a acceptat austeritate severă cu scrâșnete de dinți și mânie spumegândă.
EnglishIt is simply a bridge too far and you will only feed public anger.
Este, pur şi simplu, un pod prea îndepărtat şi nu veţi face decât să alimentaţi furia publică.
EnglishDo you hear the cries of anger rising up from our societies?
Auziţi strigătele de mânie ce se ridică din societăţile noastre?
EnglishAnger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
Furia generată de creșterea fulminantă a prețurilor la produsele alimentare a dus la mișcări sociale în mai multe țări.
EnglishUnlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
Imigraţia nelimitată, necontrolată alimentează furia publică.
EnglishContrast that to the delight, or rather to the fear and trepidation and anger, among EU producers.
Să comparăm acest lucru cu încântarea, sau mai degrabă cu teama, tulburarea și furia din rândul producătorilor din UE.
EnglishBut the anger - and I share that anger - is because these rules are not applied evenly.
Dar nemulțumirea - și eu împărtășesc această nemulțumire - se datorează faptului că acest regulament nu este aplicat în mod echitabil.
EnglishMadam President, the images of the anger, violence and destruction in Bangkok are still fresh in our minds.
Dnă președintă, imaginile care înfățișează furia, violența și distrugerea din Bangkok ne sunt încă proaspete în minte.
EnglishThat he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.
Faptul că a făcut-o fără furie, resentimente sau amărăciune, arată că este un om de stat cu mult deasupra altora.
EnglishMoreover, some of the strong words, tinged with anger and a touch of hatred, seem to me to have clearly got out of hand.
În plus, unele cuvinte tari, nuanţate cu mânie şi o urmă de ură, mi se par în mod evident că au fost scăpate de sub control.
EnglishIt is an expression of inchoate anger.
EnglishMr President, the reason for the anger and the noise is because we are not actually applying the rules of this place evenly.
Domnule președinte, motivul furiei și zgomotului este că nu se aplică cu adevărat regulile acestei instituții în mod echitabil.
EnglishIn 2008, UNESCO listed the temple as a World Heritage site, which also provoked anger among Thai nationalists.
În anul 2008, UNESCO a inclus templul pe lista patrimoniului mondial, provocând, astfel, reacții de mânie în rândul naționaliștilor thailandezi.
EnglishThe Commission wishes to express its compassion for the victims of this human disaster and its anger in the face of this tragedy.
Comisia doreşte să îşi exprime compasiunea pentru victimele acestui dezastru uman şi sentimentele de furie în faţa acestei tragedii.
EnglishI can understand the anger - if there is anger and I am sure there is - from the Spanish side and from those who have lost their business.
Pot înțelege furia - și sunt sigur că există - resimțită de partea spaniolă și de cei care au ajuns în pragul falimentului.
EnglishA further increase will meet with justified public anger throughout Europe, and I have therefore not supported this proposal.
O creştere suplimentară va întâmpina nemulţumirea publică justificată în toată Europa şi, prin urmare, nu am susţinut această propunere.