EN

angry {adjectiv}

volume_up
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Sunt foarte furios că țara mea a ajuns la această situație - sunt chiar foarte furios.
Make sure you've thought out your message first, and avoid writing when you're angry.
Asigurați-vă că ați gândit atent mesajul și evitați să scrieți când sunteți supărat.
We shall now move on to the catch-the-eye procedure and I shall explain the criteria I shall follow so that nobody can be vexed or angry with me later.
Vom trece acum la procedura "catch-the-eye” şi voi explica criteriile pe care le voi urma pentru ca nimeni să nu fie deranjat sau supărat pe mine mai târziu.
angry (dar şi: bothered, mad)
angry
volume_up
cătrănit (supărat) {adj. m.}
angry (dar şi: nettled, spiteful)
angry
volume_up
necăjit {adj. m.} (supărat)
angry
volume_up
mânios {adj. m.} (supărat)
angry (dar şi: enraged, furious)
volume_up
oțărât {adj. m.} (supărat)

Exemple de folosire pentru "angry" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMake sure you've thought out your message first, and avoid writing when you're angry.
Asigurați-vă că ați gândit atent mesajul și evitați să scrieți când sunteți supărat.
EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Locurile de muncă sunt puține, tensiunile sunt mari, oamenii suferă, furioși și dezamăgiți.
EnglishI am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Sunt foarte furios că țara mea a ajuns la această situație - sunt chiar foarte furios.
EnglishJoin the Angry Birds on an epic adventure in a galaxy far, far away.
Salvați lanțul de supermarketuri ale unchiului Ross de maleficului Mr. Torg.
EnglishI am getting angry and I am sorry for that, but this debate is slowly getting on my nerves.
Mă înfurii şi îmi pare rău pentru asta, însă această dezbatere începe să mă calce pe nervi.
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Permiteţi-mi să-i explic de ce oamenii din Regatul Unit sunt atât de supăraţi în această privinţă.
EnglishThe European Commission is flooded daily with protests by angry farmers and indignant workers.
Comisia Europeană este zilnic asaltată de protestele fermierilor şi ale lucrătorilor indignaţi şi furioşi.
English. - Mr President, I am angry.
în numele Grupului ALDE. - Dle președinte, sunt furioasă.
EnglishThey will be angry should any of these measures facilitate yet more EU mass immigration.
Aceştia vor fi foarte supăraţi dacă vreuna dintre aceste măsuri va facilita intensificarea imigraţiei în masă dinspre UE.
EnglishTherefore, angry on behalf of those people who want rescuing, let us coordinate with the Americans.
Prin urmare, supăraţi în numele acelor oameni care doresc salvarea, haideţi să coordonăm împreună cu americanii.
EnglishIt makes me extremely angry, too, that again and again, we are faced with scandals in the area of food safety.
Și eu sunt extrem de furioasă pentru că, încă o dată, ne confruntăm cu scandaluri în domeniul siguranței produselor alimentare.
EnglishSo, yeah, they're pretty angry.
EnglishThe red soil of angry Mars?
EnglishI do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
Nu doresc să descriu un scenariu sumbru pentru viitor, nici nu doresc să îmi exprim supărarea privind eşecul de la Copenhaga - deşi sunt supărată.

Sinonime (în engleză) pentru "angry":

angry
angriness
English