EN

animal {substantiv}

volume_up
1. general
animal (dar şi: beast, critter)
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Nu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Este posibil să protejăm un animal pe care avem de gând să îl ucidem?
It is animal cruelty and we are opposed to it.
Aceasta reprezintă o cruzime faţă de animal şi suntem total împotrivă.
2. Zoologie
animal (dar şi: creature)
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Nu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Este posibil să protejăm un animal pe care avem de gând să îl ucidem?
It is animal cruelty and we are opposed to it.
Aceasta reprezintă o cruzime faţă de animal şi suntem total împotrivă.
RO

animal {neutru}

volume_up
1. general
Nu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Este posibil să protejăm un animal pe care avem de gând să îl ucidem?
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Aceasta reprezintă o cruzime faţă de animal şi suntem total împotrivă.
It is animal cruelty and we are opposed to it.
animal (dar şi: creatură vie)
2. Zoologie
animal
Nu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Este posibil să protejăm un animal pe care avem de gând să îl ucidem?
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Aceasta reprezintă o cruzime faţă de animal şi suntem total împotrivă.
It is animal cruelty and we are opposed to it.
animal

Exemple de folosire pentru "animal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishConsumers in the European Union do not want it and they care for animal welfare.
Consumatorii din UE nu o doresc şi sunt preocupaţi de bunăstarea animalelor.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
În ultimii ani, s-au înregistrat progrese în domeniul vaccinării animalelor.
EnglishThe Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Consiliul împărtăşeşte preocuparea deputatei în legătură cu bunăstarea animalelor.
EnglishThere is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Nu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
EnglishHowever, they can also have an impact on human health, animal health and the environment.
Ele pot avea, însă, efecte asupra sănătăţii umane, animale şi asupra mediului.
EnglishWe know that this oil should not have got into the animal feed chain.
Evident, acel ulei nu ar fi trebuit să ajungă în lanţul alimentar al animalelor.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Aţi extins directiva la toate speciile de animale, nu doar la mamifere.
EnglishThis is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Aceasta este o epidemie animală care afectează rumegătoare precum vacile, oile și caprele.
EnglishFor this reason, we are calling for a ban on duplicating animal testing.
Din acest motiv, solicităm interzicerea repetării experimentelor pe animale.
EnglishOur objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
Obiectivul nostru este înlocuirea, reducerea şi perfecţionarea experimentelor pe animale.
EnglishI would like to ask the Commission when we will have the new Animal Transport Directive.
Aş dori să întreb Comisia când vom avea noua directivă privind transportul de animale.
EnglishAnimal cloning for the purpose of food production or GMOs is on the agenda.
Clonarea animalelor în scopul producţiei alimentelor sau OMG-urile sunt la ordinea zilei.
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
Consiliul împărtăşeşte preocuparea dnei deputate europene cu privire la bunăstarea animalelor.
EnglishThe European Union is in pole position when it comes to animal welfare.
Uniunea Europeană este fruntașă în ceea ce privește bunăstarea animalelor.
EnglishThat would be in the interests of animal welfare and of human health.
Acest lucru ar fi în interesul bunăstării animalelor şi al sănătăţii umane.
EnglishThe Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Obiectivul final al Comisiei este abolirea completă a testelor pe animale.
EnglishWe all want to work together to refine, reduce and replace animal testing.
Ne dorim cu toţii să colaborăm pentru a îmbunătăţi, reduce şi înlocui testarea pe animale.
EnglishIn Europe, we have the strictest animal welfare and hygiene regulations in the world.
În Europa avem cele mai stricte reglementări privind bunăstarea animală şi igiena din lume.
EnglishThe Commission plans to present a new EU strategy for animal welfare in 2011.
Comisia intenţionează să prezinte o strategie nouă a UE pentru bunăstarea animalelor în 2011.
EnglishThis is to prevent introducing any serious animal diseases into the EU.
Aceste măsuri urmăresc prevenirea introducerii unor boli animale grave pe teritoriul UE.