EN

animation {substantiv}

volume_up
You can also choose from a variety of slide show themes that include animation and other visual effects.
De asemenea, aveţi posibilitatea să alegeţi dintr-o varietate de teme de expunere diapozitive care includ animaţie şi alte efecte vizuale.
Headlines, text, and pictures can be combined on a single webpage—much like a page in a magazine—along with sounds and animation.
Titlurile, textul şi imaginile sunt combinate într-o singură pagină Web, asemănătoare unei pagini dintr-o revistă, împreună cu sunete şi animaţie.
Chess Titans brings the classic strategy game to life with three-dimensional graphics and animation.
Chess Titans dă viață clasicului joc strategic de șah prin grafică tridimensională și animație.
Chess Titans brings the classic strategy game of chess to life with three-dimensional graphics and animation.
Chess Titans dă viață strategiei clasice a jocului de șah prin grafică tridimensională și animație.

Exemple de folosire pentru "animation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
EnglishWatch as tasks are performed on the screen and concepts are explained through animation.
Urmăriți pe ecran efectuarea activităților și explicarea conceptelor prin animație.
EnglishFor this file format, you can view the still image but not the animation.
Pentru acest format de fișier, se poate vizualiza imaginea statică, dar nu și animația.
EnglishYou can adjust the difficulty level, sound and animation settings, and more.
Aveți posibilitatea să ajustați nivelul de dificultate, setările de sunet și de animație și multe altele.
EnglishChess Titans brings the classic strategy game to life with three-dimensional graphics and animation.
Chess Titans dă viață clasicului joc strategic de șah prin grafică tridimensională și animație.
EnglishYou can adjust the difficulty level, turn animation on and off, and more.
Aveți posibilitatea să ajustați nivelul de dificultate, să activați și să dezactivați animația și multe altele.
EnglishYou can turn animation on or off, show tips, automatically save games, and more.
Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați animația, să afișați sfaturi, să salvați automat jocul și multe altele.
EnglishAnd if one of your windows has video or animation playing, you'll see it playing in the preview.
Minimizarea unei ferestre nu o închide și nu îi șterge conținutul - ci o elimină doar temporar de pe desktop.
EnglishChess Titans brings the classic strategy game of chess to life with three-dimensional graphics and animation.
Chess Titans dă viață strategiei clasice a jocului de șah prin grafică tridimensională și animație.
EnglishYou can change player names, turn animation or sound on and off, and more.
Aveți posibilitatea să schimbați numele jucătorilor, să activați sau să dezactivați sunetul sau animațiile și multe altele.
EnglishTo change the title animation, click Change the title animation, and select a title animation from the list.
Pentru a modifica animația pentru titlu, faceți clic pe Modificare animație pentru titlu și selectați un element din listă.
EnglishYou can also choose from a variety of slide show themes that include animation and other visual effects.
De asemenea, aveţi posibilitatea să alegeţi dintr-o varietate de teme de expunere diapozitive care includ animaţie şi alte efecte vizuale.
EnglishThis option turns off animation effects, such as fading effects, when windows and other elements are closed.
Această opțiune dezactivează efectele de animație, cum ar fi efectele de apariție graduală, când ferestrele sau alte elemente se închid.
EnglishThis option turns off animation effects, such as fading effects, when you close windows and other elements.
Această opțiune dezactivează efectele de animație, cum ar fi efectele de apariție graduală, atunci când închideți ferestrele și alte elemente.
EnglishAfter you type the text, the monitor displays the default animation and format for the title or credit you want to add.
După ce tastați textul, monitorul afișează animația și formatul implicite pentru titlul sau genericul pe care doriți să îl adăugați.
EnglishThe faster your computer can process animation, the more realistic the 3‑D objects, light, and motion on your monitor will appear to be.
Cu cât computerul poate procesa mai repede animația, cu atât vor părea mai realiste obiectele 3‑D, luminile și mișcarea pe monitor.
EnglishHeadlines, text, and pictures can be combined on a single webpage—much like a page in a magazine—along with sounds and animation.
Titlurile, textul şi imaginile sunt combinate într-o singură pagină Web, asemănătoare unei pagini dintr-o revistă, împreună cu sunete şi animaţie.
EnglishAllow Internet Explorer to Display video and animation on a webpage that does not use external media player by clicking Enable.
Activați în Internet Explorer opțiunea Se afișează video și animații pe o pagină web care nu utilizează media player extern făcând clic pe Activare.
EnglishHeadlines, text, and pictures can be combined on a single webpage—much like a page in a magazine—along with sounds and animation.
Titlurile, textul și imaginea sunt combinate într-o singură pagină Web - asemănătoare unei pagini dintr-o revistă - împreună cu sunete și animație.
EnglishDownload this free Windows theme featuring images of your favorite heroes and villains from Megamind, the 3D movie by DreamWorks Animation.
Descărcați această temă gratuită Windows cu imagini ale personajelor pozitive și negative din Megamind, filmul 3D de la DreamWorks Animation.