Traducere engleză-română pentru "anniversary"

EN

"anniversary" română traducere

EN

anniversary {substantiv}

volume_up
anniversary (dar şi: birthday)
This tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.
Din păcate, această aniversare tragică a coincis cu evenimentele din Japonia.
This month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.
Luna aceasta, Lituania marchează a șaptea aniversare de la aderarea la UE.
However, an anniversary is also a time for looking to the future.
Totuşi, o aniversare este şi un moment în care trebuie să privim spre viitor.

Exemple de folosire pentru "anniversary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.
Din păcate, această aniversare tragică a coincis cu evenimentele din Japonia.
EnglishThe European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".
Instituţiile europene celebrează cea de-a 50-a aniversare a „Declaraţiei Schuman”.
EnglishWednesday, 10 March marks the 51st anniversary of the popular uprising in Tibet.
Miercuri, 10 martie, va avea loc cea de-a 51-a aniversare a revoltei populare din Tibet.
EnglishIn 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
În 2008, Banca Europeană de Investiţii şi-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare.
EnglishCeremonies are held to commemorate the 25th anniversary of the "Schuman Declaration".
Sunt organizate ceremonii cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a „Declaraţiei Schuman”.
EnglishThis Sunday, 9 May, is the 60th anniversary of the Schumann Declaration.
În această duminică, la 9 mai, este cea de-a 60-a aniversare a Declaraţiei Schumann.
EnglishThis month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.
Luna aceasta, Lituania marchează a șaptea aniversare de la aderarea la UE.
EnglishThursday, 11 March marks the 20th anniversary of the restoration of Lithuanian independence.
Joi, 11 martie, se împlinesc 20 de ani de la restaurarea independenţei în Lituania.
EnglishPerhaps 10 March marks an anniversary, related to this subject, which I do not know about.
Poate că 10 martie marchează o aniversare legată de acest subiect, despre care nu ştiu.
EnglishThis year marks the 35th anniversary of the Helsinki conference's final act.
Anul acesta marchează cea de-a 35-a aniversare a Actului final al conferinţei de la Helsinki.
EnglishThe Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.
Comunitatea celebrează cea de-a douăzecea aniversare a semnării Tratatelor de la Roma.
EnglishHowever, an anniversary is also a time for looking to the future.
Totuşi, o aniversare este şi un moment în care trebuie să privim spre viitor.
EnglishWe are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.
Celebrăm 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, acel zid al ruşinii.
EnglishThis week marks the anniversary of the collapse of Lehman brothers.
Această săptămână marchează aniversarea colapsului băncii Lehman Brothers.
EnglishToday marks the 60th anniversary of the International Court of Justice.
Curtea Internaţională de Justiţie aniversează 60 de ani de existenţă.
EnglishThe 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
Aniversarea a 100 de ani de la acel eveniment are loc chiar în anul despre care vorbim - 2014.
EnglishYesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini.
Ieri a fost cea de-a 32-a aniversare a întoarcerii lui Ayatollah Khomeini din Paris în Iran.
EnglishIt will be the 20th anniversary of the Single Market Act and the Single Market in 2012.
În 2012 vom sărbători cea de a 20-a aniversare a Actului privind piața unică și a pieței unice.
EnglishThe Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operaţiunea ATALANTA, prima operaţiune navală a UE, îşi va sărbători în curând aniversarea.
EnglishOn 18 November last year, Latvia celebrated the 90th anniversary of its proclamation.
La 18 noiembrie anul trecut, Letonia a celebrat a nouăzecea aniversare de la proclamarea republicii.

Sinonime (în engleză) pentru "anniversary":

anniversary