Traducere engleză-română pentru "to announce"

EN

"to announce" română traducere

volume_up
announcer {substantiv}
EN

to announce [announced|announced] {verb}

volume_up
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Voi anunţa acum rezultatul voturilor.
Every day, companies announce cutbacks in production, layoffs of workers or even complete closure.
În fiecare zi, companiile anunţă scăderea producţiei, concedierea lucrătorilor sau chiar închiderea totală.
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Voi anunţa acum rezultatul voturilor.
Every day, companies announce cutbacks in production, layoffs of workers or even complete closure.
În fiecare zi, companiile anunţă scăderea producţiei, concedierea lucrătorilor sau chiar închiderea totală.

Exemple de folosire pentru "to announce" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn any case, deaf journalists may have some difficulty if you announce the results.
Oricum, jurnaliştii surzi ar putea avea ceva dificultăţi dacă anunţaţi rezultatele.
EnglishI have come here to announce a new step in our policy of constructive unilateralism.
Am venit aici să anunț o nouă etapă în politica noastră de unilateralism constructiv.
EnglishTherefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
De aceea este important sa anunţăm că turiştii pot să revină în Madeira.
EnglishI just wanted to announce this so that you know when we come to that place in the vote.
Voiam doar să anunţ acest lucru ca să ştiţi atunci când ajungem la acel punct în votare.
EnglishAs a result, I would like to announce that it has now been accepted by the European Parliament.
În consecință, aș dori să vă anunț că a fost acceptată acum de Parlamentul European.
EnglishLarge companies continue to announce that they are scaling back their activities and cutting jobs.
Marile companii continuă să anunţe că îşi reduc activităţile şi locurile de muncă.
EnglishLet me announce a third element: a third round of sanctions.
Permiteți-mi să adaug un al treilea element: o a treia rundă de sancțiuni.
EnglishWe are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
EnglishI am glad to announce to you that the majority of the Senators voted in favour of the Lisbon Treaty.
Mă bucur să vă anunţ că majoritatea senatorilor au votat în favoarea Tratatului de la Lisabona.
EnglishTo hear an announcement when the screen scrolls, select the Announce Scroll Notifications check box.
Pentru a auzi anunțuri la defilarea ecranului, bifați caseta de selectare Anunț notificări defilare.
EnglishAs I speak to you now - it is early March - it is really too early for me to announce that end date.
Pe măsură ce vă vorbesc acum - la începutul lui martie - este prea devreme să anunţ această dată limită.
EnglishWe would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
EnglishEvery day, companies announce cutbacks in production, layoffs of workers or even complete closure.
În fiecare zi, companiile anunţă scăderea producţiei, concedierea lucrătorilor sau chiar închiderea totală.
EnglishTo hear background events, such as notifications, select the Announce System Messages check box.
Pentru a auzi evenimente de background, cum ar fi notificări, bifați caseta de selectare Anunț mesaje de sistem.
EnglishWe are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
EnglishMr President, I would like to announce the following.
Dle președinte, aș dori să fac următorul anunț.
EnglishWe are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
EnglishWe are happy to announce the birth of…
EnglishMy question is a very brief one: you said that in the spring of 2011, the European Commission will announce new proposals.
Întrebarea mea este foarte scurtă: ați spus că, în primăvara anului 2011, Comisia Europeană va anunța propuneri noi.
EnglishI would like to announce that, unfortunately, several hours ago, another breach of human rights was perpetrated in Belarus.
Aş dori să anunţ că, din păcate, în urmă cu câteva ore, în Belarus a avut loc o altă încălcare a drepturilor omului.

Sinonime (în engleză) pentru "announced":

announced
English
announcement