Traducere engleză-română pentru "announcement"

EN

"announcement" română traducere

volume_up
announcer {substantiv}
EN

announcement {substantiv}

volume_up
Therefore, we also know that Parliament is going to make an announcement on this subject tomorrow.
Prin urmare, ştim şi că mâine Parlamentul va face un anunţ în această privinţă.
Mr President, I would like to make an announcement to the House.
Dle preşedinte, doresc să fac un anunţ în cadrul Parlamentului.
Before we begin, I would like to make an announcement.
Înainte de a începe, aş dori să fac un anunţ.

Exemple de folosire pentru "announcement" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Ați putea, vă rog, să ne spuneți dacă Comisia va face în curând un anunț?
EnglishAnnouncement of proposals by the Conference of Presidents: see Minutes
Comunicarea propunerilor Conferinţei preşedinţilor: consultaţi procesul-verbal
EnglishI think that this element of your announcement today is very important.
Cred că acest element al anunţului dvs. de astăzi este foarte important.
EnglishTherefore, we also know that Parliament is going to make an announcement on this subject tomorrow.
Prin urmare, ştim şi că mâine Parlamentul va face un anunţ în această privinţă.
EnglishUnfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Din nefericire, guvernul SUA nu a putut să își urmeze anunțul.
EnglishI await a comparable announcement from the Commission or, indeed, from President Barroso.
Aştept o declaraţie similară din partea Comisiei sau chiar din partea preşedintelui Barroso.
English When the announcement on possible 2008 funds for Belarus issued by the European Commission?
 Când au fost comunicate de către Comisie fondurile eventuale pentru Belarus pe anul 2008?
EnglishI would refer Members to the announcement made by the Prime Minister on state television.
Aş dori să reamintesc deputaţilor de anunţul făcut de prim-ministrul la televiziunea de stat.
EnglishPresident Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
Anunţul preşedintelui Băsescu cu privire la paşapoarte nu a făcut decât să sporească tensiunile.
EnglishAn announcement today in that direction would certainly be helpful for Egypt and for the Egyptians.
Un anunț astăzi în această direcție ar fi cu siguranță util pentru Egipt și pentru egipteni.
EnglishIn addition to the Commissioner's recent announcement, I welcome the recommendations made by the GFCM.
Pe lângă anunțul făcut recent de către dna comisar, salut și recomandările făcute de CGPM.
EnglishMr President, I would like to make an announcement to the House.
Dle preşedinte, doresc să fac un anunţ în cadrul Parlamentului.
EnglishI understand the concerns caused by the announcement of thousands of job losses at that plant.
Înţeleg preocuparea cauzată de anunţul privind pierderea a mii de locuri de muncă de la acea fabrică.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to make the following announcement.
Doamnelor și domnilor, aș dori să fac următorul anunț.
EnglishTo hear an announcement when the screen scrolls, select the Announce Scroll Notifications check box.
Pentru a auzi anunțuri la defilarea ecranului, bifați caseta de selectare Anunț notificări defilare.
EnglishI consider your announcement of active measures to tackle the crisis to be especially important.
Consider că anunţul dumneavoastră privind măsurile active de abordare a crizei este deosebit de important.
EnglishI have talked about attaching as much importance to the monitoring effect as to the announcement effect.
Am vorbit despre acordarea aceleiaşi importanţe efectului de monitorizare ca şi efectului de anunţare.
EnglishHere again, the announcement of a substantial increase in funds for peacebuilding is to be welcomed.
Și în acest caz, anunțarea unei creșteri substanțiale a fondurilor pentru consolidarea păcii este salutată.
EnglishI welcome the announcement of an improvement in these relations.
Salut anunţarea îmbunătăţirii acestor relaţii.
EnglishThe announcement of the results was slightly delayed, but generally speaking, there were no major incidents.
Rezultatele au fost anunțate cu o oarecare întârziere, însă, în general, nu au existat incidente majore.

Sinonime (în engleză) pentru "announcement":

announcement
announced
English