Traducere engleză-română pentru "annual"

EN

"annual" română traducere

RO
volume_up
annual {substantiv}
RO
RO
EN

annual {adjectiv}

volume_up
annual
This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie.
Parliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
Parlamentul adoptă bugetul anual al UE împreună cu Consiliul Uniunii Europene.
Annual Report on the operations of the Transparency Register - 2012
Raport anual privind operaţiunile Registrului de transparenţă - 2012

Exemple de folosire pentru "annual" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishParliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
Parlamentul adoptă bugetul anual al UE împreună cu Consiliul Uniunii Europene.
EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Bugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
EnglishThe Windows Intune subscription term is annual, though payments are made monthly.
Termenul abonamentului Windows Intune este anual, deși plățile se fac lunar.
EnglishThe ECB Annual Report 2008 reflects the causes and circumstances of the crisis well.
Raportul anual al BCE pentru 2008 reflectă bine cauzele şi circumstanţele crizei.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Conturile anuale pentru 2009 au fost declarate fiabile la toate nivelurile esențiale.
EnglishMadam President, the annual report prepared by Mr Obiols i Germà is excellent.
Dnă preşedintă, raportul anual întocmit de dl Obiols i Germà este excelent.
EnglishThe Council of the European Union publishes the First Annual Report on Human Rights.
Consiliul Uniunii Europene publică primul său raport anual privind drepturile omului.
EnglishThe proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
Defalcarea anuală propusă prevede o sumă de 75 de milioane de euro pentru anul 2010.
EnglishHow high is the hit rate of the Annual Policy Strategy in this respect?
Cât de mare este rata de succes a strategiei politice anuale în această privinţă?
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie.
EnglishThat is as much as the annual budget for the European Court of Human Rights.
Asta înseamnă la fel de mult ca bugetul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Un total de 58 la sută din bugetul agricol anual al Austriei vine de la Uniunea Europeană.
EnglishThe Commission must strengthen monitoring and annual reporting on compliance.
Comisia trebuie să consolideze monitorizarea și raportarea anuală privind conformitatea.
EnglishHowever, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.
În orice caz, în scrisoarea dvs. v-aţi referit pur şi simplu la raportul anual al Comisiei.
EnglishThe Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.
Comisia a semnalat acest lucru foarte clar în analiza anuală a creșterii.
EnglishIt is good that we make these annual assessments of competition policy.
Este bine că realizăm aceste evaluări anuale ale politicii în domeniul concurenţei.
EnglishThis is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Acesta este al doilea test al procedurii anuale în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe third annual spring European Council is held in Brussels, Belgium.
La Bruxelles (Belgia) se reuneşte cel de-al treilea Consiliu European de primăvară.
EnglishThis is essential now, given there is a single reading of the annual budget.
Este esenţial acum, având în vedere că se realizează o singură lectură a bugetului anual.
EnglishMost antivirus programs are sold with annual subscriptions, which can be renewed as needed.
Cele mai multe programe antivirus se vând cu abonări anuale, care pot fi reînnoite.

Sinonime (în engleză) pentru "annual":

annual
annually